‘Esther trok haar koninklijke gewaad aan en betrad het binnenste voorhof tegenover de koningszaal. De koning zat op zijn troon tegenover de ingang van de zaal. Toen viel zijn blik op koningin Esther in het binnenste voorhof. Meteen verwelkomde hij haar en reikte haar zijn gouden scepter. Esther kwam daarop dichterbij en raakte de spits van de scepter aan’

– Esther 5:1-2 –

Ontmoet jouw Koning.

Hoe gaaf is het om het nieuwe jaar te beginnen met de ontmoeting van jouw Koning. Om het eerste deel van dit jaar met Hem, jouw 21 dagen –intiem- door te brengen. Ontmoeting met de Koning is een ontmoeting met je heden en jouw toekomst.

Bedenk dat je deze 21 dagen steeds weer voor Zijn troon komt en zoals Esther in vers 3: ‘De koning vroeg: ‘Wat is er, koningin Esther? Kan ik iets voor je doen?’

Stel je eens voor: Jij komt vandaag de troonzaal binnen bij jouw Koning Jezus.

En de Koning vraagt: ‘Wat is er, (vul je eigen naam in)? Kan Ik iets voor je doen?

Wat zou jij antwoorden?

De grootste vreugde, vervulling en succes komt wanneer we met Jezus praten over de richting van ons leven. Zijn plan voor jou.

Vraag vandaag aan Jezus of Hij Zijn plan voor dit jaar aan je wil laten zien. Schrijf de indrukken – ideeën – bijbelverzen die je krijgt op in een notitieboek. Habakuk 2:2 zegt hier het volgende over: ‘Toen antwoordden de Heer mij: “Schrijf op wat ik je zal laten zien. Schrijf het duidelijk op een schrijfplank”.

Strek je uit om in deze 21 dagen meer van Zijn liefde te ervaren in je leven, ‘Zoals de Vader van Mij houdt, houd Ik van jou. Zorg dat je in Mijn liefde blijft!

Verklaar vandaag je liefde aan Jezus – Jouw Koning. Net als iedereen, wil Hij ook vaak en regelmatig horen dat jij van Hem houdt. Je kunt het uitspreken naar God, of het als een liefdesgedicht naar Jezus schrijven, of schilder eens een liefdes schilderij. Wees creatief in het uiten van je liefde naar Hem. Wees jezelf, het gaat alleen maar om jou en jouw God.

 

  • Prent het woord van God in je hart: ‘Ik kleed me in Zijn liefde, dat is de bank die tot een volmaakte eenheid maakt (met de Koning die ik liefheb)’ (Colossenzen 3:4)
  • Lees Johannes 15