DE SHANNAH

Hij kwam ’s nachts bij me.
‘Wat is een jaar?’ vroeg de leraar.
‘Driehonderdvijfenzestig dagen,’ antwoordde ik.
‘Maar in de heilige taal van de Schrift is het meer dan dat. Het wordt de shannah genoemd… en het bevat een geheimenis. Het woord shannah is verbonden met het getal twee.’

‘Ik begrijp het verband niet.’

Shannah kan de tweede, de kopie of de herhaling betekenen. In de natuur zie je dat in de loop van een jaar alles zich herhaalt wat er al is geweest… de winter, de lente, de zomer en de herfst, het bloeien en het verwelken van bloemen, de wedergeboorte van de natuur en het afsterven, een exacte herhaling van wat al is geweest. Een jaar is dus een shannah, een herhaling. We staan nu aan het begin van een nieuw jaar. En wat voor jaar zal het worden?

‘Wat bedoelt u?’

‘Het wezen van de natuur is herhaling. Dat geldt ook voor ons leven. In wezen zijn wij een schepping van herhaling. We worden aangetrokken tot het doen van wat eerder al is gedaan, dezelfde routine, hetzelfde traject, zelfs als deze routines en trajecten schadelijk voor ons zijn. Dus wat zal deze shannah, dit nieuwe jaar voor jou zijn?’

‘Wel, als het jaar een herhaling betekent, dan heb ik waarschijnlijk niet veel keuze. Het zal voornamelijk hetzelfde worden als het jaar dat achter ons ligt.’

‘Maar je hebt wel degelijk een keuze,’ zei de leraar. ‘Shannah heeft namelijk een dubbele betekenis. Het betekent niet alleen herhaling, maar ook verandering.’

‘Hoe kan hetzelfde woord het tegenovergestelde betekenen?’

‘Op dezelfde manier zoals het jaar dat voor je ligt beide kan zijn. Alles herhaalt zich in de wereld – maar de weg van God is de weg van vernieuwing en verandering. Je kunt God niet kennen en daar níet door veranderd worden. Hij wil dat het jaar, de shannah die voor ons ligt, geen tijd van herhaling wordt, maar een tijd van verandering, van nieuwe onder- nemingen, nieuwe stappen en breken met het oude. Als je een jaar van nieuwe dingen wilt ervaren, moet je ervoor kiezen om niet in de herhaling van het natuurlijke te leven, maar in de nieuwheid van het bovennatuurlijke. Kies ervoor om niet te wandelen in je eigen wil, maar in de wil van Hem die voorbij het natuurlijke is en voorbij alles wat oud is. Zoals er staat geschreven: Hij maakt alle dingen nieuw. Open je leven voor de nieuwheid van Zijn wil, en je zult wandelen in de nieuwheid van leven en de shannah van verandering.’

OPDRACHT: Stap vandaag uit je oude wegen, gewoonten en voetstappen. Doe wat je nooit eerder hebt gedaan, maar wel zou moeten doen. Wandel in de nieuwheid van de Geest.

Jesaja 43:19; Romeinen 6:4; 2 Korinthe 5:17

 

Auteur: Jonathan Cahn

Boek van Geheimenissen

www.gideonboeken.nl