Mijn schapen luisteren naar Mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij’

– Johannes 10:27 –

Je bent op zoek naar je favoriete radiozender, maar je kan hem niet vinden. Je vind alleen zenders waar men aan het praten is, terwijl jij graag naar muziek wilt luisteren. En terwijl je door de zenders heen gaat, hoor je opeens de muziek waar je naar uitkeek. Eigenlijk was het signaal van deze zender al lang in de ether, het enige verschil is dat je nu je zender op de juiste frequentie hebt gevonden.

In ons hectisch leven worden we met zo veel signalen gebombardeerd, dat het voor onze zintuigen moeilijk kan zijn om te onderscheiden wat Gods stem is. Ons drukke bestaan veroorzaakt vaak een oorverdovende ruis, wat een normale frequentie is geworden in ons leven.

Door het vasten kan je de wereldse afleiding – frequentie – beter beheersen of ook wel stop zetten en afstemmen op God.

Naar God luisteren is je hart voorbereiden om Hem te horen. Hoe doe je dat?

Naar God luisteren is net als het luisteren naar andere mensen. Voordat je Hem kunt horen, moet je er klaar voor zijn om te luisteren. Net als in een gesprek kun je de ander niet horen als je zelf aan het praten bent of als je aan andere dingen aan het denken bent. Zo is het ook wanneer we met God praten. Als je Hem wil horen spreken, dan moet je stil zijn en je concentreren op wat Hij zegt. Een regelmatig gesprek met God kan je leven transformeren!

Als je aan het vasten bent, dan is je lichaam niet meer de baas over je, het leidt je niet meer af, hierdoor kan je beter afstemmen op de Heilige Geest en Gods stem.

Open je oren en wees bereid om te luisteren en te gehoorzamen aan wat Hij zegt.

Focus om echt naar Gods stem te luisteren, vaak is het juist die zachte stem die tot je spreekt.

God spreekt vaak tot je met behulp van visuele voorstellingen. Kijk eens naar het voorbeeld van de profeet Habakuk, in hoofdstuk 2 van het boek Habakuk. De profeet verlangde er naar om God te horen! Hij was zo vastbesloten dat hij bereid was om zo lang te wachten als maar nodig zou zijn. ‘Ik ga nu op mijn wachtpost staan, betrek mijn post op het bolwerk, kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen, wat hij mij antwoordt op mijn verwijt’ (Habakuk 2:1).
Habakuk ontdekte dat God trouwhartig was. “Dit was het antwoord van de Heer. ‘Schrijf het visioen op, schrijf  mijn antwoord duidelijk op een stenen plaat, zodat het snel te lezen is. Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is, het getuigt ervan, het liegt niet. Ook al is het nog niet vervuld, wacht maar, het komt zeker, het zal niet uitblijven’ (Habakuk 2:2). Het verstaan van de stem van God, zal zeker je geloof opbouwen. Hoe meer je het in praktijk brengt, hoe duidelijker en meer herkenbaar Zijn stem voor jou wordt. Vraag aan God om je te helpen om Zijn stem te verstaan, vraag Hem om je te helpen om alle afleidingen te stoppen, en laat de Heilige Geest je helpen met het concentreren op God om zo Zijn stem duidelijk te horen.

Wanneer je naar God luistert en Hem gehoorzaamt, dan kun je er zeker van zijn dat je het plan van de Meester aan het volgen bent.

Uw wil te doen,  mijn God, verlang ik’ – Psalm 40:9 –