‘Laat los en je zult losgelaten worden’

– Lucas 6:37 –

 

Rond het thema vergeven bestaan nogal wat misverstanden. Met als mogelijk gevolg dat vergeven een beladen onderwerp wordt en je er liever helemaal niet mee bezig wilt zijn. Want als je iemand jou iets heeft aangedaan, dan creëer je een oordeel over deze persoon, en vaak gaan jouw emoties met je op de loop. Bitterheid, boosheid, gedachten van: hoe kan ik die persoon dezelfde pijn laten voelen als ik nu voel enz., gaan je leven beheersen. Je zult misschien al gemerkt hebben dat deze gefrustreerde gevoelens rond blijven dwalen in je gedachten en je leven behoorlijk kunnen verpesten. Hoog tijd voor…tja, toch vergeving.

 

Laten we even voorop stellen dat vergeving niet betekent:

 • Dat je het gedrag van de ander goedpraat
 • Dat je toestemming geeft om over je heen te laten lopen
 • Dat je de hele situatie maar moet vergeten
 • Dat de misstap niet erg is
 • Dat jouw gevoel niet belangrijk is
 • Dat die ander zijn / haar rechtmatige straf niet hoeft te krijgen
 • Dat je contact moet houden met die persoon
 • Dat het niet goed is dat je boos bent over die misstap
 • Dat je geen pijn meer hebt
 • Dat je moet geloven dat God het goed vond wat er gebeurd is
 • Dat je de ander niet mag vertellen dat je boos bent en pijn hebt.

 

 Vergeven = Loslaten

Vergeven heeft alles te maken met het loslaten van het oordeel over de ander.

De letterlijke vertaling van het Griekse woord voor vergeving, wat in de Bijbel gebruikt is ‘Apoluo’ wat betekent vergeven, maar het betekent ook loslaten.

Als je niet vergeeft, word je niet vrijgelaten. Je blijft gebonden en opgesloten. Maar hetzelfde woord spreekt ook van genezing. Dus vergeving is gekoppeld aan genezing en het gebrek aan vergeving dus aan het gebrek aan genezing. Wie niet kan vergeven, verlamt zichzelf.

Als je niet vergeeft, kun je niet verder gaan of het oude loslaten. Er staat dus geschreven: ‘Vergeef en je zult vrijgelaten worden. ‘Vergeef en je zult genezen zijn’. Laat het los, en je zal zelf worden vrijgelaten. Dan ben je vrij om verder te gaan met je leven… en vrij om de roeping te vervullen waarvoor je was geboren!

 

Vergeving is een keus, NIET een gevoel!

 

 • Vergeving is een gift voor een ieder.
 • Vergeving zorgt ervoor dat de schuld die je voelt weggenomen wordt.
 • Vergeving neemt de wrok tegen je dader weg.
 • Vergeving neemt de boosheid en de pijn weg wanneer je aan die persoon of situatie denkt.

Wanneer je vergeeft betekent dat niet dat je in overeenstemming bent met wat die persoon heeft gedaan of gezegd heeft. Het betekent dat je gekozen hebt om op Gods manier te dealen met die persoon of situatie. God wil deze situatie omdraaien ten goede voor jou. Je kunt God hierin vertrouwen.

Dat betekent niet dat het gemakkelijk is. Vergeven is een keuze die je zelf moet maken, niemand anders kan het voor jou doen. Het is aan jou om ervoor te kiezen het oordeel over een ander aan God over te geven. Vraag of de Heilige Geest je wilt helpen. Heb je tijd nodig om tot die overgave te komen? Neem die tijd, het is ook niet gek of erg wanneer je dit moeilijk vindt.

In de Bijbel is het principe van vergeven heel eenvoudig: vergeven is een must om (geestelijk) gezond te blijven.

 

 • Prent het Woord van God in je hart: ‘Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken’ (Hebreeën 8:12)
 • Lees Lukas 6:36-38