HET GEZICHT IN HET WATER

We liepen een eindje totdat we bij een waterpoel kwamen, verborgen aan de voet van een van de bergen in de woestijn. We gingen aan de rand van het water zitten.

‘Lach eens,’ zei de leraar.
Dat deed ik.
‘Nee,’ zei hij, ‘lach eens in het water. Leun naar voren over het water en lach.’
Dat deed ik.
‘Trek nu een boos gezicht.’
‘Dat deed ik.
‘Open nu je hand en strek die uit over het water alsof je iemand een cadeautje geeft.’

Dus deed ik dat.
‘Doe nu het tegenovergestelde.’

‘Wat is het tegenovergestelde?’

‘Strek je hand uit over het water, sluit je hand en trek hem terug, alsof je iets van iemand afneemt.’

‘Ik zie het nut er niet van in.’

‘Maar het heeft wel degelijk nut,’ zei hij. ‘En het bevat een belangrijke les. Toen je naar het water lachte, lachte er iemand terug naar je.’

‘Mijn spiegelbeeld.’

‘En toen je boos keek, keek er iemand boos naar je terug. En toen je je hand uitstrekte om iets te geven, strekte iemand ook zijn hand uit om jou iets te geven. En toen je je hand over het water uitstrekte en iets terugpakte, strekte iemand ook zijn hand uit om iets
van jou terug te pakken. Dat is de wet van weerspiegeling. Wat jij doet, zal aan je worden teruggedaan. Als je anderen zegent, zul je gezegend zijn. Als je zegen terughoudt, zal jouw zegen teruggehouden worden. Als je een leven leidt van nemen, zal er uiteindelijk van je genomen worden. Als je een leven leidt van geven, zal er uiteindelijk aan je worden gegeven. Veroordeel anderen en je zult veroordeeld worden. Vergeef anderen en je zult worden vergeven. Leef met een gesloten hand, en Zijn hand zal voor je gesloten blijven. Leef met open handen en Zijn handen zullen voor je geopend zijn. Wat je geeft, zal aan je teruggegeven worden. Wat je neemt, zal van je teruggenomen worden. Leef daarom een leven van liefde, van geven, van zegenen, van compassie. Leef met open handen en een open hart. Wat je ook doet, onthoud wat ik je hier heb geleerd. Leef je leven en denk aan dat gezicht in het water.’

OPDRACHT: Wat zoek jij in het leven van jezelf en van anderen? Maak het vandaag tot je doel om anderen te geven waar jij zelf naar op zoek bent.

Spreuken 27:19; Lukas 6:37-38; Galaten 6:7-10

 

 

 

Auteur: Jonathan Cahn

Boek van Geheimenissen

www.gideonboeken.nl