Wanneer de priesters die de ark van de Heer dragen, met hun voeten het water aanraken, zal de rivier ophouden met stromen. Het water dat van bovenaf komt, zal als een dam blijven staan!’

– Jozua 3:14-17 –

Geloof vraag actie van ons.

Tijdens het DanielVasten hebben we het over hoe jij Zijn wil/Zijn plan, Zijn liefde kan uitvoeren en uitdragen in jouw omgeving, het praktisch kunt maken. Hiervoor heb je je communicatie met God nodig. Die communicatie verloopt via je gebed of het woord van God.

Volgens Jezus is het de belangrijkste prioriteit dat wij het Koninkrijk van God onderzoeken en bestuderen. Maar hoe je dat in de praktijk?

Je brengt het in de praktijk door tijd met God door te brengen. Zoals je dat nu doet tijdens het DanielVasten. Door te luisteren naar aanbiddingsmuziek en in je bijbel te lezen. De bijbel is een levensboek vol met adviezen en raad. Vrijwel op elke vraag is wel een antwoord. Het woord van God tot je nemen en dit dan uitleven. Actie ondernemen in geloof. Natuurlijk is ons leven niet altijd zonneschijn. En kom je tijdens de uitvoering van Gods plan obstakels tegen.

Jij bent absoluut niet de enige die ervaart dat het leven niet altijd meezit. Des te meer redenen om in je bijbel te duiken en te lezen hoe anderen hiermee omgaan.

Kijk maar in het boek van Jozua 3:14-17. Jozua gaf de priesters de opdracht om met de Ark de Jordaan over te steken. Maar ja hoe doe je dat, zonder totaal nat te worden? Zodra de priesters die de Ark droegen het water aanraakten, stopte de Jordaan met stromen, waardoor het volk door de Jordaan kon lopen. Hoe cool is dat!

Soms kom je rivieren tegen in je leven. Een rivier van bijvoorbeeld: financiële problemen, huwelijksproblemen, ziekte, je gemeente heeft een nieuw gebouw nodig. En je hebt eigenlijk het geloof niet meer dat er een verandering zal optreden. Je staat als ware voor je rivier en je hebt totaal geen geloof dat het water opzij zal gaan, laat staan het geloof om een stap in het water te zetten.

De Ark van het Verbond vertegenwoordigt de aanwezigheid van God. Je weet dat de aanwezigheid van God in je leven is. Dat Zijn liefde jouw hart vult.

Dus neem die eerste stap van gehoorzaamheid.

Schrijf je obstakels op. Sta op en neem jouw gezag over de situatie. En spreek hardop uit – Heer, ik geloof dat u in deze problemen (noem het bij zijn naam) verandering zal brengen. Ik spreek leven uit over deze situatie.

Verander mijn houding en gedachtes indien dit nodig is, geef mij Uw wijsheid en openbaring over deze situatie in Jezus naam – dank U wel Heer.

Je zal ervaren dat het Woord een licht voor je voeten zal zijn en je precies zal laten zien waar je de volgende stap moet zetten. Zonder geloof gebeurt er niks. En je zal blijven mopperen of huilen bij die rivier.

Met geloof zet je een stap, een stap in je rivier. Je zal zien dat er een weg komt door het water heen. Geloof vraagt actie! En door het woord van God uit te spreken en er in te geloven, komt er verandering in je situatie.