DE KOSMISCHE LIEFDE

‘Wat is de definitie van liefde?’ vroeg de leraar.
‘Liefde is het beste voor de ander willen,’ antwoordde ik.
‘Ja,’ zei hij. ‘En om het op een andere manier te zeggen: liefde is jezelf in de plaats van de ander te stellen, te voelen wat de ander voelt, in zijn schoenen te staan, te huilen met zijn tranen, je te verheugen over zijn vreugde, zijn last op je schouders te leggen, en je leven aan hem te geven.’

‘Dat vind ik mooi.’

‘De Schriften verklaren dat God liefde is,’ zei hij. ‘Als God liefde is, dan moet Hij zelf de grootste liefde zijn, de ultieme liefde. Geloof je dat God ons liefheeft?’

‘Jazeker.’
‘Dus, wat moet de liefde doen?’
‘Liefde moet zichzelf in de plaats van de ander stellen.’
‘Wat zou dus de grootst mogelijke manifestatie van liefde zijn?’
‘Dat God… Zichzelf in de plaats van een ander zou stellen?’
‘En hoe zou dat er in de praktijk uitzien? Wat zou de grootste manifestatie van liefde zijn?’
‘God zou Zichzelf in onze plaats moeten stellen… Hij zou in onze schoenen moeten staan.’

‘Ja, en Hij zou moeten voelen wat wij voelen.’
‘En onze tranen huilen.’
‘En onze lasten op Zijn schouders nemen,’ zei de leraar, ‘en ons oordeel… en onze dood, om ons te redden en ons leven te geven. Hij zou Zijn leven moeten geven.’
‘Als God dus liefde is,’ zei ik, ‘dan is dat wat Hij zou doen.’
‘Precies! En daarom heeft de grootst mogelijke manifestatie van liefde reeds plaats gevonden… op onze planeet.

God heeft Zichzelf in onze plaats gesteld. Dus is er geen grotere liefde dan je ooit zou kunnen kennen,’ zei hij. ‘Of je het voelt of niet, dat doet er niet toe – dat verandert er niets aan. Niets van wat je doet kan Zijn liefde veranderen. Je kunt niets doen om Zijn liefde groter te laten worden. En er is geen zonde die Zijn liefde kleiner kan maken. Of je het nu voelt of niet, Zijn liefde is er toch. We kunnen die liefde niet veranderen – we kunnen deze alleen ontvangen en erdoor veranderd worden. We kunnen die liefde alleen maar onszelf laten veranderen. Want de grootst mogelijke liefde is al gemanifesteerd. God is naar de aarde gekomen. Het is aan ons om Zijn liefde te ontvangen en met diezelfde liefde anderen lief te hebben.’

OPDRACHT: Breng de goddelijke en kosmische liefde vandaag in praktijk. Verplaats je in een ander – ga in zijn schoenen staan en richt je hart op zijn hart.

Johannes 15:12-13; Romeinen 5:6-8; Filippenzen 2:5-9

 

 

Auteur: Jonathan Cahn

Boek van Geheimenissen

www.gideonboeken.nl