HET OOST-WEST-CONTINUÜM

De dag brak aan. We keken naar de zonsopgang over het woestijnlandschap.
Kedem,’ zei de leraar. ‘Dat is Hebreeuws voor ‘oost’, een heel belangrijke richting.’ ‘Waarom?’ vroeg ik.
‘De tempel van Jeruzalem was op basis van de kedem gebouwd, richting het oosten. Het altaar stond op de meest oostelijke plaats, het heilige der heiligen het meest westelijk. Al het andere lag daar tussenin. Alles in de tempel bestond dus op basis van het oost-west- continuüm.

Alles wat er gebeurde vond plaats op basis van het oost-west-continuüm. Het belangrijkste is dat op de heiligste dag van het jaar, Jom Kipoer, de zonden van Israël wer- den verzoend. Die zonden werden van de Israëlieten verwijderd; ook op basis van dit oost- west-continuüm. De hogepriester bracht het offer in het oosten en sprenkelde het bloed van het offer op de ark van het verbond in het westen. Hij ondernam een reis volgens het oost-west-continuüm. En op symbolische wijze werd de dag afgesloten, waarbij de zonden van het volk verwijderd werden van het oosten naar het westen.

‘Maar waarom is dat van grotere betekenis dan noord-zuid?’

‘Omdat,’ zei de leraar, ‘de aarde een bol is… en die bol draait om zijn as op basis van het oost-west-continuüm. Daarom heeft de aarde een noord- en een zuidpool, maar geen oost- of westpool.’

‘Ik begrijp het nog steeds niet.’

‘Hoe ver is het noorden van het zuiden?’ vroeg de leraar. ‘Aangezien er twee polen zijn, is die afstand dus beperkt. Al het noorden reikt niet verder dan de noordpool, en al het zuiden reikt niet verder dan de zuidpool. Als de tempel zou zijn gebouwd op basis van een noord-zuid-continuüm, dan zou de zonde maar een kilometer of tienduizend ver- wijderd worden van de zondaar. Maar hoe ver is het oosten van het westen? Het oosten en het westen hebben geen pool, dus is er geen einde aan. Oost en west zijn oneindig. Ze gaan voor eeuwig door. In feite betekent het Hebreeuwse woord voor oost – kedem – ook oneindig.’

‘Maar in die tijd wist nog niemand dat de aarde een bol was.’

‘Maar God wel. En dit alles is een voorafschaduwing van de verzoening door de Messias, onze verlossing. Dus hoe ver verwijdert God onze zonden van ons in de Messias? Een oneindig eind weg… een eeuwigheid ver. Al zou je de hele eeuwigheid tot je beschik- king hebben, dan zou je nog je zonden niet meer terugvinden. Daarom staat er geschre- ven: ‘Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.’

OPDRACHT: Neem vandaag de tijd om de liefde van God te overdenken en tot je te nemen. De liefde die je zonden verwijderd heeft zo ver het oosten van het westen is. Ga leven naar die waarheid!

Leviticus 16:14; Psalm 103:10-12

 

 

Auteur: Jonathan Cahn

Boek van Geheimenissen

www.gideonboeken.nl