‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik’

– Psalm 91 –

 

Er zijn vele beloften van bescherming in overvloed in de Bijbel, maar er is één plaats waar je ze allemaal kunt vinden in één enkele, krachtige passage – en dat is in Psalm 91.

Psalm 91 is Gods verbond voor Goddelijke bescherming. Het dekt elk gevaar – ziekte, misdaad, tornado’s, overstromingen, brand en elke andere bedreiging voor jouw veiligheid en welzijn.

Je vindt 4 geweldige beloftes van Gods bescherming in Psalm 91:

 

 1. Het woord

Psalm 91:4: ‘Hij zal je beschermen met Zijn vleugels, onder Zijn wieken vindt

je een toevlucht, Zijn trouw is een veilig schild’

 • In sommige bijbelvertaling staat: Een cirkel van bescherming
 • Johannes 17:17: ‘Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid’. Het woord van God zet je apart het scheidt ons van de duisternis en alles wat niet van God en Zijn koninkrijk is.

 

 1. Het bloed

Psalm 91:9-10: ‘U, Here, bent Mijn toevluchtsoord, U bent God, de Allerhoogste,

als beschermer gekozen. Tegenslag zal je niet treffen en ziekten zullen ver van

je blijven’

 • Exodus 12:13: ‘Aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen’
 • Openbaring 12:11: ‘En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis’

 

 1. De engelen

Psalm 91:11-12: ‘Hij vertrouwt je toe aan Zijn engelen, die over je waken waar je

ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen’

 • Hebreeën 1:14: ‘Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?’
 • Psalm 34:8 ‘De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen, en bevrijdt hen’

 

 1. De naam

Psalm 91:14: ‘Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft en beschermen wie met Mijn naam

vertrouwd is.

 • Spreuken 18:10: ‘De naam van de Heer is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig’
 • Filippenzen 2:9-11: ‘Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader’

 

Hoe gaaf zou het zijn als je al deze 4 punten gaat bestuderen. Kijk ook eens naar andere Bijbelvertalingen. Je zal absoluut gaan ervaren dat je relatie met God hierdoor gaat groeien en dat je nog meer een diep ontzag en liefde voor God zal ervaren. En tegelijkertijd Zijn enorme liefde zal ontdekken en ontvangen. Voel Zijn liefdevolle armen om je heen, Hij zal je altijd beschermen, Hij houdt oneindig van jou!

 

 

 • Prent het Woord van God in je hart:
 • En lees Johannes 17