‘Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van Zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden’

– Kolossenzen 1:13-14 –

 

Vandaag de dag zien we heel veel problemen rondom ons. Niet alleen in Nederland maar over de hele wereld. De bijbel vertelt ons dat er eigenlijk 2 groepen van mensen zijn. De mensen die vanuit het Licht leven en mensen die vanuit de duisternis leven.

De mensen die in duisternis leven, hebben geen verbond met God. Gelukkig heeft God het geschenk van verlossing aan de wereld gegeven, en hebben ze constant de mogelijkheid om Jezus als Verlosser te accepteren en van groep te veranderen. Maar totdat ze dat doen, kunnen ze niet genieten van de voordelen die Gods volk heeft.

Het Woord van God vertelt ons dat deze twee groepen, ook al leven ze naast elkaar op aarde, heel verschillende levens zullen ervaren. We kunnen dat zien in Jesaja 3, waar de Heer tegen Jesaja zegt: “Zeg… tot de rechtvaardige, dat het goed met hem zal zijn… Wee de goddeloze! Het zal slecht met hem zijn’ (verzen 10-11).

Neem twee groepen mensen die in dezelfde ruimte, op dezelfde aarde, in dezelfde stad, zelfs in dezelfde familie wonen, en de een kan goed leven en de ander in ellende. De een kan in veiligheid leven en de ander in voortdurend gevaar.

God heeft door de hele Bijbel heen keer op keer bewezen dat Hij Zijn volk uit de meest verschrikkelijke omstandigheden kan halen.

Kijk naar Noach!

De hele wereld ging ten onder rondom Noach. De hele wereld lachte Noach uit, zij bespotte zijn ideeën en spuugde op zijn woorden – iedereen! En ze gingen door met hun manier van leven.

Behalve de acht mensen in Noachs familie. Zij bleven trouw aan de visie en de woorden die God in hun hart had gelegd.

Wees dus niet in de war als je woorden van onheil en vernietiging om je heen hoort. Die woorden zijn niet voor jou bedoeld. Ze zijn niet bedoeld voor het volk van God. We zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus, Hij immers is gestorven voor onze zonden. We zijn vrij van de duisternis en leven immers in Zijn licht.

Blijf net als Noach verbonden met de woorden van God!

Spreuken 3:1 zegt het zo mooi: ‘Mijn zoon/dochter vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. En dat was precies wat Noach deed!

 

 

  • Prent het Woord van God in je hart: ‘Houd liefde en trouw in ere! Draag Gods geboden als een sieraad en prent ze in je hart en geheugen’ (Spreuken 3:3)
  • Lees Spreuken 3 eens helemaal.