HET DAG- EN NACHTMODEL

Er stond die dag geen les op het programma, maar midden in de nacht kwam hij naar mijn kamer en maakte me wakker.

‘Kom,’ zei de leraar. ‘Het is tijd voor de les. We gaan naar buiten.’

Ik sliep nog half en was niet heel enthousiast over dat idee, maar uiteraard wreef ik de slaap uit mijn ogen en stond op. Hij nam me mee naar een heuvel waar we gingen zitten in het duister van de nacht.

‘Wat komt eerst?’ vroeg hij, ‘de dag of de nacht?’
‘De dag,’ antwoordde ik. ‘De nacht komt als de dag voorbij is.’
‘Dat zouden de meeste mensen zeggen. En het is hoe de meeste mensen in de wereld het

zien. De dag leidt naar de nacht. Maar dat is niet hoe God het ziet.’
‘Wat bedoelt u?’
‘Als de dag de nacht inleidt, dan gaat alles dus van licht naar donker. Alles wordt don-

kerder. Dan bevindt alles zich in het proces van toenemende duisternis. En dat zou lijken op hoe het er in de wereld aan toegaat. We gaan van de dag naar de nacht, van jeugd naar ouderdom, van kracht naar zwakte, en uiteindelijk van leven naar dood. De dag wordt nacht. Dat is de weg van de wereld, maar niet de weg van God. Toen God het universum schiep, was het niet dag, maar nacht. Er staat geschreven: ‘Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag.’ De dag begon met de nacht. Het was nacht en vervolgens werd het dag. Dus de nacht komt voor de dag.’

‘Dus dat is de reden dat de Joodse feesten altijd bij zonsondergang beginnen.’

‘Ja, en niet alleen de Joodse feestdagen. Elke bijbelse dag begint bij de zonsondergang. Het wordt avond en dan morgen. De wereld beweegt zich van dag naar nacht, maar bij God is het andersom. Bij Hem gaat het van nacht naar dag… van duisternis naar licht. De kinderen van deze wereld leven van dag naar nacht, maar de kinderen van God leven van nacht naar dag. Ze zijn opnieuw geboren toen het donker was en bewegen zich naar het volle licht van de dag. Als je bij God hoort, dan is dat de volgorde van je leven. Je gaat van het duister naar het licht, van zwakte naar kracht, van wanhoop naar hoop, van schuld naar onschuld, van tranen naar vreugde en van dood naar leven. Elke nacht in je leven leidt naar de zonsopgang. Leef dus volgens Gods heilige orde van tijd… zodat je hele leven altijd van de duisternis naar het licht leidt.’

Terwijl hij die laatste woorden uitsprak, verscheen het eerste licht van de dageraad en begon de nacht te verdwijnen. De morgen brak aan.

OPDRACHT: Welke duisternis is er in jouw leven, de duisternis van angst, zonde, problemen of somberheid? Keer je er vandaag vanaf en richt je op het licht van de dag.

Genesis 1:3-5; Psalm 30:6; Efeze 5:8; 1 Petrus 2:9; 2 Petrus 1:19

 

 

Auteur: Jonathan Cahn

Boek van Geheimenissen

www.gideonboeken.nl