DE TALEH

Hij nam me mee naar een ravijn met uitzicht op de vallei. In die vallei hoedde een jongen een kudde schapen met lammetjes. Eén van de lammetjes liep weg van de kudde in onze richting.

‘Kijk,’ zei de leraar, ‘een lam. Het meest onbeschermde van alle dieren. Een lam is zo onbeschermd dat het een jongen nodig heeft om het te beschermen. En toch is een lam van kosmische betekenis.’

‘Waarom?’ vroeg ik.

‘Het lam is het hoofdthema van Gods Woord. In Genesis vraagt een jongen aan zijn vader: ‘Waar is het lam…?’ Dat is de hoofdvraag in de Bijbel. Met Pesach wordt er een lam geslacht om de eerstgeborene van elk gezin te redden. Het volk Israël wordt gered door het bloed van het lam. In de tempel van Jeruzalem worden op elke dag van het jaar lam- metjes geofferd. En dan, in Jesaja 53, wordt geprofeteerd dat er een man zal komen die Zijn leven zal geven als een offerlam ‘dat ter slachting wordt geleid’, en door Zijn dood, ontvangen wij genezing, vergeving en zegen. Zie je dat dit thema de rode draad is van de Bijbel?’

‘Het lam is het leven dat is gegeven om anderen te redden of te zegenen.’

‘Ja, en om onze zonden te bedekken. In het Hebreeuws is taleh het woord voor lam. En taleh vormt ook de basis voor het woord dat ‘bedekking’ betekent. Het Lam is onze bedekking. Dus wie is het Lam? In de hele wereldgeschiedenis kennen we maar één persoon die voor alles bekend is als degene die Zijn leven als een offer gaf om ons te redden.’

‘Er is er maar één die ik ken die dit heeft gedaan,’ antwoordde ik. ‘En werd Hij ook niet ‘het Lam’ genoemd?’

‘Juist,’ zei de leraar, ‘Messias, het Lam van God, de Taleh Elohim. Vanaf het allereerste begin draaide alles om het Lam. Het antwoord op elke vraag lag in het Lam. Maar waarom een lam?’

‘Dat weet ik niet.’

‘Het Lam betekent het volgende: er zal Iemand zijn die volkomen puur, onschuldig, zonder smet, zonder kwaad is… en die Iemand zal Zijn leven geven om degenen te redden die niet onschuldig zijn. Maar wat betekent zonder smet, wat is volkomen puur en goed? Wat is het geheimenis van het lam?’

‘Vertel het me.’

‘Het geheimenis van het lam is God. Het geheimenis is dat God Zijn leven zal geven om ons te redden. Want God is liefde. En het wezen van de liefde is zichzelf te geven. De Taleh… het lam… is God.’

OPDRACHT: Leef vandaag in de geest van het Lam. Laat alles wat je doet in liefde plaatsvinden. En leef om je leven tot zegen te laten zijn voor anderen.

Genesis 22:1-18; Jesaja 53:7; 1 Petrus 1:18-19; Openbaring 5:6-13

 

 

Auteur: Jonathan Cahn

Boek van Geheimenissen

www.gideonboeken.nl