‘Ik wil je vooral aanmoedigen om voor alle mensen te smeken, te bidden en te danken. Ook voor koningen en alle mensen in de regering. Doe dat, zodat we in rust en vrede God zullen kunnen dienen op de manier die Hij wil. God wil dat graag. Want Hij is onze Redder. En Hij wil dat alle mensen zullen worden gered en naar zijn waarheid zullen luisteren’.

– 1 Timotheüs 2:1-4 –

De Duitse theoloog en protestant Maarten Luther behoort tot de belangrijkste figuren uit de kerkgeschiedenis. Hij was dé leidende persoonlijkheid van de Reformatie. In 1517 timmert Luther 95 stellingen op de deur van de kerk. Daarin staat beschreven hoe hij de kerk wil veranderen. De klemtoon van het geloof kwam door Luther veel meer te liggen op de bijbel en hierdoor werd het gezag van de paus in de kerk minder.

Luther is een voorbeeld voor ons om niet te blijven zwijgen over het kwaad, maar het ‘zout’ en ‘licht’ te zijn, zoals Jezus leerde. In de tijd van Luther werden mensen ook blootgesteld aan corruptie, misleiding en afvalligheid, net als bij ons vandaag de dag. Maar God bemoedigt ons – spoort ons aan – om te bidden.

2 Kronieken 7:14 ‘Maar als mijn volk dan echt spijt heeft en stopt met de slechte dingen die het doet, als de mensen weer tot Mij gaan bidden en weer gaan leven zoals Ik het wil, dan zal Ik vanuit de hemel naar hun gebed luisteren en hun vergeven dat ze Mij ongehoorzaam zijn geweest. Dan zal Ik zorgen dat het weer goed gaat met hun land. 15 Ik zal altijd op deze plaats letten en altijd luisteren naar de gebeden die hier worden gebeden. 16 Deze plaats is voortaan van Mij: Ik zal daar voor altijd wonen. Mijn ogen en mijn hart zullen daar altijd zijn’.

God vindt jou uitermate kostbaar en belangrijk. Hij heeft jou uitgekozen om een verschil te maken in deze wereld. Hij heeft jou uitgekozen om Jezus’ oneindige liefde te weerspiegelen in deze duistere wereld. Net als Luther, kunnen wij onze omgeving veranderen. Laten we daarom ons zout niet zouteloos laten worden en ons licht niet verbergen. Maar laten we ten volle zout en licht in deze wereld zijn!

Wat een gaaf idee en bemoediging dat een ieder die meedoet aan deze periode van bidden en vasten: laten we vandaag, met elkaar:

Bidden voor onze koning Willem Alexander en koningin Maxima en hun gezin.

Bidden voor onze regering

Bidden voor je stad

Bidden voor je voorganger(s) en leiders van je gemeente.

Bidden dat Nederland weer een land wordt waar de waarde en normen van Gods Koningrijk weer totaal gaan functioneren.

– God wil dit graag – zegt Hij in 1 Timotheüs 2:4