HOE JE JE VERLEDEN KUNT VERANDEREN

We zaten in zijn studeerkamer. Hij hield een scharlaken koord vast.
‘Ik heb dit koord zelf geverfd,’ zei de leraar. Ik heb het een aantal dagen in de verf ge-

legd om er zeker van te zijn dat de verf elke vezel van het koord heeft doordrenkt. Denk je dat het mogelijk is om het koord te ‘ontverven’ en opnieuw wit te krijgen?’

‘Dat betwijfel ik.’

‘Er staat geschreven: ‘Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw.’ Dat is net als het ontverven van het koord.

‘Maar dat zou onmogelijk zijn,’ zei ik.

‘Eigenlijk is het nog meer dan onmogelijk. Hoe kun je zonden van scharlaken naar wit krijgen? Zonden zijn zonden omdat ze al gedaan zijn. Ze zijn gepleegd. Ze maken deel uit van het verleden en wat geweest is, is geweest.’

‘Dan kun je een zonde alleen veranderen als je het verleden verandert.’

‘Klopt, en toch staat de Schrift vol met de belofte dat God op een dag alle zonden zal uitwissen en onze schuld zal afwassen. Je kunt geen zonden uitwissen of schuld afwassen zonder het verleden te veranderen.’

‘Maar het is onmogelijk om het verleden te veranderen.’

‘Het eerste wonder dat de Messias verrichtte was het veranderen van water in wijn. Maar wijn is alleen wijn als er tijd overheen is gegaan. De wijn van het wonder had echter geen verleden om tijd te krijgen om wijn te worden. Het kreeg – bij wijze van spreken – een nieuw verleden. Als God een verleden kan geven waar geen verleden is geweest, dan kan Hij dus het verleden verwijderen waar eerst wel een verleden was.’

‘Dus verlossing is het ontverven van het scharlaken koord?’

‘Precies. God vergeeft niet alleen het scharlaken koord of doet alsof het niet scharlaken is. Hij verandert het verleden van het koord en daardoor verandert Hij de realiteit van het koord. Hij ontverft het.’

‘Dat kan Hij?’ vroeg ik.
‘God heeft Zelf de tijd in werking gesteld. Hij kan de tijd ook ongedaan maken.’
‘Dus alles blijft niet simpelweg hetzelfde en we ontvangen niet ondanks alles vergeving.

Het is alsof we nooit gezondigd hebben.’
‘Het is zelfs nog verbazingwekkender dan dat. Het is niet ‘alsof’ we nooit gezondigd

hebben, maar Zijn verlossing gaat zo diep dat vergeving betekent dat we echt nooit gezon- digd hebben. In onze verlossing wordt het onmogelijke realiteit. De schuldige wordt on- schuldig, de bevlekte wordt zuiver, de afgewezene wordt iemand die altijd een geliefd kind is geweest, en onze zonden, die als scharlaken waren, worden… wit als sneeuw.’

OPDRACHT: Laat je helemaal ontverven. Ontvang vanuit de hemel jouw ver- anderde, onschuldige, zuivere en geliefde verleden; een verleden zo mooi en wit als sneeuw.

Jesaja 1:18; Lukas 7:37-47; 2 Korinthe 5:21; 1 Johannes 1:8-9

 

 

Auteur: Jonathan Cahn

Boek van Geheimenissen

www.gideonboeken.nl