‘Het ene moment prijzen we met onze tong onze God en Vader. Het andere moment zeggen we met diezelfde tong lelijke dingen over de mensen (jezelf) die door God zó gemaakt zijn dat ze op Hem lijken’.

-Jacobus 3:9 –

Tja, onze woorden zijn soms niet altijd de woorden die God zou spreken. We spreken zowel positieve – als negatieve woorden uit. En dat is niet alleen naar anderen toe, maar heel vaak spreken wij negatieve woorden uit over onszelf. Wij zijn er heel goed in om onszelf naar beneden te halen. En doordat je deze negatieve woorden uitspreekt, hoor je jezelf en ga je ook nog geloven in deze negatieve woorden en uiteindelijk zal je er ook naar gaan handelen. Het is misschien een goed idee, om al die negatieve woorden die over jezelf hebt uitgesproken te verbreken in Jezus’ Naam. Ga naar God en vraag vergeving hiervoor. Eén van de krachtigste manieren om positiviteit over jezelf uit te spreken, is door de woorden van God te gebruiken. Deze woorden drukken uit hoe Hij over je denkt. Het zijn bijbelverzen – aangepast – in de ik-vorm. Lees ze hardop, zodat je zelf de woorden van God hoort en je zal merken dat deze woorden je denken en je houding zullen veranderen.

Gewoon een gebed voor jezelf.

Dank U wel God, Ik ben Uw zoon/dochter, vrijgekocht door het bloed van Jezus. En ik belijd dat U bent mijn Koning en Verlosser.

Ik breng mijn geest, ziel en lichaam, vandaag, onder Uw Heerschappij.

Mijn agenda, van vandaag, is Uw agenda. Ik ga waar U gaat. Mijn oren horen vandaag perfect Uw stem. Ik ben volledig op U afgestemd.

Niks kan mij hinderen om het werk te doen van Mijn Vader – ik proclameer dus dat angst en frustratie geen invloed over mij hebben, maar dat kracht, liefde en zelfbeheersing heersen over mijn leven. Geen ziekte kan zich manifesteren in mijn lichaam. Ik ben genezen door de kracht van Uw bloed, vergoten aan het kruis.

Dank U Heer, dat U mij de geest van wijsheid en openbaring geeft. In Uw liefde wandel ik vandaag en mijn woorden – Zijn Uw woorden – vol van liefde en bemoediging die ik spreek voor diegenen die het vandaag nodig hebben.

Ik prijs U Vader, U bent de Koning der koningen en Heer der heerscharen.

Ik hou van U.

Amen.