‘Kom terug, ontrouw Israël, spreekt de Heer, dan zal ik mijn woede laten varen, want Ik ben vol genade…’

– Jeremia 3:12 –

 

God geneest ons land!

Woorden vol geloof. Dat is wat dingen verandert. Ze zullen bergen in zee verzetten. Ze zullen ziekte in gezondheid veranderen. Ze zullen een zondaar in een heilige veranderen.

Woorden van geloof kunnen ook een door zonden geteisterde natie nemen en het in Gods eigen land veranderen. Als wij gelovigen de gebeden die we voor deze natie hebben gebeden zouden ondersteunen met woorden van geloof in plaats van twijfel en ontmoediging, dan geloof ik dat we spoedig een geestelijke opstanding in Nederland beginnen te zien.

God beloofde ons dat als wij, Zijn volk, onszelf zouden vernederen en zouden bidden en Zijn aangezicht zouden zoeken en ons zouden afkeren van onze slechte wegen, Hij ons land zou genezen. En laat me je vertellen, er zijn gebedsstrijders in dit hele land (ik hoop dat jij een van hen bent) die doen wat die belofte vereist. (2 Kron. 7:14).

Op dit moment hoor je helaas nog weinig in de kerken dat er wordt geproclameerd dat God ons land geneest. In plaats daarvan hoor je ze zeggen: “Oh, oh, heb je gehoord wat die terroristen aan het doen zijn?” of iets anders destructiefs dat ze op televisie hebben gezien.

God zei dat Hij dit land, ons mooie land zal geneest als wij terugkeren naar Hem en onze verkeerde dingen achter ons laten.

Spreek in geloof Gods woorden over Nederland in plaats van de hele tijd slecht nieuws te verkondigen. Dat zal voor de meeste mensen natuurlijk vreemd klinken. Sommigen mensen zullen misschien denken dat we een paar radertjes hebben laten vallen. Maar dat is niets nieuws.

Laat me je iets vertellen: een handvol gelovigen die luisteren naar, vertrouwen op en spreken over het goede nieuws van God zijn machtiger dan alle duivels op aarde. Een handvol gelovigen is machtiger dan een heel leger ongelovige doemdenkers. Hun ongeloof zal het geloof van God niet krachteloos maken!

Spreek het slechte nieuws tegen, verbreek deze woorden die over Nederland worden uitgesproken en plaats daarvoor in de plaats het woord van God.

Begin God te prijzen en te danken voor Zijn verlossing en de veranderingen in Nederland die zullen plaatsvinden onder Zijn autoriteit. Elk woord van lof dat je spreekt, maakt geloof in jouw hart en Nederland vrij.

Laten we samen een krachtig standpunt innemen en geloven dat er dingen aan het veranderen zijn in dit land. Spreek het uit. Roep het voort. God geneest het land!

 

  • Prent het Woord van God in je hart: ‘Wanneer dan Mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen’ (2 Kronieken 7:14)
  • En lees 2 Kronieken 7:11-22

 

 

Tip Tip Tip

Op deze Daniel Vasten website vind je gebeden om uit te bidden over Nederland.