ALIJA

‘Kom,’ zei de leraar.
‘Waarheen?’ vroeg ik.
‘Omhoog,’ antwoordde hij. ‘Een berg op.’
Hij nam me mee door de woestijn en we kwamen na een half uur bij een buitengewoon hoge berg.
‘Laten we omhoog klimmen,’ zei hij.
Daar gingen we. Het was geen makkelijke tocht. Ik moest een aantal keer pauzeren om op adem te komen, maar uiteindelijk bereikten we de top.

‘Kijk eens,’ zei hij, wijzend naar het majestueuze uitzicht voor ons. ‘Dit panorama kun je alleen vanaf deze hoogte zien. Het was de beklimming waard. Weet je hoe je het in het Hebreeuws noemt wat we net gedaan hebben?’

‘Marteling?’

‘Nee,’ zei hij, dit noemen we alija. Het betekent opgaan, een beklimming. Als je in de Schriften leest over de Messias die naar Jeruzalem gaat, dan kom je steeds het woord ‘op- gaan’ tegen. Waarom? Jeruzalem is een stad die op de bergen ligt. Om er te komen moet je dus omhoog. De reis naar Jeruzalem wordt alija genoemd: opgang of beklimming. En dat is niet alleen omdat Jeruzalem een fysieke stad is, maar ook omdat het de heilige stad is. Naar Jeruzalem gaan is dus aliyah maken. In de moderne tijd, toen Joodse mensen terug- keerden naar het land Israël, werd dit ook aliyah genoemd. Naar het Beloofde Land gaan werd alija genoemd, de weg die omhoog loopt. De kinderen van Israël kregen de opdracht om alija te maken. Maar zij die de Messias toebehoren, worden ook geestelijke kinderen van Israël genoemd. Dus wat zou dat betekenen?’

‘Dat zij ook een alija moeten maken?’
‘Ja,’ zei de leraar, ‘maar geestelijke mensen moeten een geestelijke reis maken.’
‘Dus wat is dat voor reis?’ vroeg ik. ‘Wat is de alija?’
‘Jouw leven,’ zei de leraar. ‘Jouw hele leven is de alija. Jouw leven is een reis, maar in God is dat een opwaartse reis… een steeds doorgaande stijging. Hoe doe je dat? Op de- zelfde manier waarop we deze berg beklommen hebben. Elke dag word je geconfronteerd met keuzes. Elke keuze biedt je de kans om omlaag te gaan, op hetzelfde niveau te blijven of omhoog te gaan. Kies het hogere pad, ook als dat moeilijker begaanbaar is, neem de stijgende lijn… laat elk van je stappen hoger zijn dan de vorige stap. Dan wordt elke dag een stukje hoger dan de vorige dag. Uiteindelijk zul je zo op hooggelegen paden lopen… en zal je leven een alija zijn.

OPDRACHT: Kies vandaag in elke beslissing voor een hogere stap, een hogere daad, de hogere grond, het hogere pad. Maak je leven een alija.

Psalm 121; Markus 10:32

 

 

Auteur: Jonathan Cahn

Boek van Geheimenissen

www.gideonboeken.nl