‘Doe de Heilige Geest geen verdriet, Hij staat immers borg voor je tot de dag van de volle bevrijding komt. Doe alle wrok, woede en haat uit jouw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is’

– Efeziërs 4:30-31 –

 

Tja, ook als pastors krijgen wij te maken met bitterheid, boosheid, teleurstellingen.

Een tweede dag van vasten is vaak een uitstekende dag om te beginnen om alles wat tussen jou en God in staat, op te ruimen.

De Bijbel roept boze mensen op om gas terug te nemen, hun zonden te belijden en hun boosheid achter zich te laten. Wie zich laat corrigeren zal merken dat zijn relatie met God zal groeien en meer intiemer worden.

Onverwerkte boosheid leidt tot wrok tegenover mensen door wie je je bedreigd of verkeerd behandeld voelt of die niet aan je verwachtingen hebben voldaan. Wrok is een soort innerlijk gezwel van opgekropte boosheid en haat. Wrok verschaft voortdurend voedsel aan negatieve gedachten, woorden of daden ten opzichte van de mensen die het voorwerp van die wrok zijn. Sommigen kunnen zichzelf en anderen misleiden door aan de buitenkant heel vriendelijk te doen tegenover de ander, terwijl ze inwendig worstelen met hun onverwerkte boosheid.

Vergeven is vooral moeilijk als mensen je opzettelijk iets hebben aangedaan. Maar ook is het moeilijk om toe te geven dat je je soms door hoogmoed, trots en ambitie liet leiden, in plaats van door de Heilige Geest. De theorie van het vergeven is vrij eenvoudig, maar in de praktijk kan het heel erg lastig zijn.

Als ik merk dat er ‘elementen’ die niet van Gods Koninkrijk in mijn leven zijn gekomen, dan ga ik in gebed naar de ‘rechtszaal van God’. Ik stel me dan voor in mijn geest dat God mijn rechter is en Jezus mijn advocaat. Ik sta met Jezus rechts voor God. De persoon die je pijn heeft gedaan of bijv. mijn trots, staat links voor God. En dan begin ik aan God te vertellen, de situatie, de pijn, het verdriet enz. Alles leg ik voor God neer. En dan wacht ik op antwoord. En die antwoorden van God zijn altijd – Amazing -. Hij is een God vol met wijsheid en enorm veel liefde. En deze wijsheid en liefde zijn altijd terug te vinden in Zijn antwoord naar mij toe. Ik ervaar daarna altijd een enorme vrijheid in mijzelf, schoongewassen door Zijn bloed en mijn vreugde en energie is weer terug. De Heilige Geest zal komen en elke hoek van je hart vullen, die plekken waar alle ‘elementen’ aanwezig waren.

Laat vandaag – de dag zijn om de rechtszaal van God te betreden. Vertel Hem alles en wacht op Zijn antwoord, want in Zijn antwoord vind je vergeving, genezing en bevrijding.

De weg is weer vrij om te werken aan een diepere relatie met God.