‘U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij’.

– 1 Kronieken 29:11 –

Op dag 1 lazen we dat Esther haar koning ontmoette. Een kenmerk van een koning is dat hij vrijwel altijd een koninkrijk heeft.

Het concept van “Koninkrijk” werd niet door de mens uitgevonden, maar deze eerste vorm van overheid werd geïntroduceerd door de Schepper. Dit concept vind je in het boek Genesis, hoofdstuk 1 – bij de schepping van de mens.

Een oorspronkelijke opdracht aan de mens van God was een Koninklijke opdracht: Laten zij heersen over … de aarde. Het plan van God voor de mens was om Zijn Hemelse Koninkrijk (regering/overheid) uit te breiden naar de aarde door het principe van de kolonisatie. De opdracht aan Adam was om de invloed en de cultuur van de hemel op aarde te vestigen door de waarden en moraal van God op aarde te vertegenwoordigen. Op deze manier zouden hemelse regels van God zich manifesteren op aarde.

Dit was het eerste Koninkrijk en dat Koninkrijk wilde de Heer, de Koning, uitbreiden op de aarde door Zijn nageslacht – jij en ik. Want je bent immers een zoon of dochter van God (Galaten 3:26 ‘Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden’). De boodschap van de Bijbel is geen religie, maar het gaat over een koninklijke familie, waar jij bij hoort.

Sinds de val van de mens proberen wij dit concept van het Koninkrijk te imiteren, maar door de geschiedenis heen kan je zien, dat elke poging om een hemels Koninkrijk op aarde krijgen is mislukt. Het is om deze reden dat God Zijn Zoon Jezus naar de aarde zond. Zodat door Zijn handel en wandel het hier een voorbeeld voor jou zou zijn.

Wij verloren een Koninkrijk, door de zonde van Adam en Eva. Een Koninkrijk waar veel mensen, vandaag de dag, nog steeds naar op zoek zijn. Jezus kwam om het Koninkrijk van de hemel terug brengen naar de aarde. Jezus bracht niet een godsdienst of een religie, maar het Koninkrijk van God.

Jij stamt af van een koninklijke familie, Gods familie. Jij hebt Koninklijk DNA. Waarschijnlijk speelde je vroeger graag prinsesje of wilde je een prins zijn en alles veroveren. Natuurlijk zeggen we met z’n allen – O, dat komt door de Walt Disney films die we zagen of de boeken die we lazen. Maar de waarheid is dat wij allemaal een royal DNA in ons hebben. Immers God heeft onze geest gecreëerd. Zijn DNA is in ons. Door de jaren heen, zijn wij deze identiteit verloren. God wil dat je opgroeit, van een prins(es) naar een waardige koning(in), om samen met Hem te regeren vanuit het koninkrijk van God.

Het Koninkrijk is in jou. Door te beseffen wie jij bent in het Koninkrijk van God, zal je ervaren dat de intimiteit met de Koning zal groeien. En dat het werken in Gods Koninkrijk een boeiende job is.

‘Jij echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (van God) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die jou uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht’. 1 Petrus 2:10

Overdenk vandaag 1 Petrus 2:10,