‘Ik doe altijd die dingen die Mijn Vader behagen’

– Johannes 8:29 –

Wijd jezelf toe

Jezus had een totale toewijding om God te behagen, met als resultaat dat Hij Zijn Vader totaal vertrouwde. Jezus had zo veel vertrouwen in de Vader dat Zijn geloof geen mogelijkheid van nederlaag kende. Elke dag opnieuw, nam Hij de tijd om met Zijn Vader door te brengen, Hij zocht het aangezicht van God.

Wat een vertrouwen en een intimiteit spreekt hieruit. Ik denk heel diep in ons hebben wij hetzelfde verlangen om ons totaal, zoals Jezus deed, toe te wijden aan God. Want uiteindelijk is het onze relatie met Hem waar ons leven om draait.

God in het midden van ons leven, het fundament waar wij op staan.

Maar wat houdt zo’n totale toewijding in?

Je ziet bij Jezus dat Hij bijvoorbeeld het eerste deel van de dag, altijd bij Zijn Vader was; ze namen samen de dag door, hierdoor wist Jezus wat er ging gebeuren en hoe Hij daarop zou reageren. Hij plantte, als ware, Gods woorden in Zijn hart en gebruikte die wanneer het nodig was.

Een geweldig voorbeeld voor ons!

Een uitdaging ook… een totale toewijding van je leven aan God!

‘s Morgens opstaan en je eerste tijd besteden om met de Vader je dag door te nemen. Of de avond ervoor, want immers als je de Hebreeuwse tijd volgt, dan begint de nieuwe dag bij zonsondergang. Dan heb je alle tijd om je nacht en je dag onder Zijn Heerschappij te zetten en te vragen wat deze dag gaat brengen. Zodat ook jij voorbereid bent op wat er gaat komen.

Bespreek met God de alledaagse dingen: de opvoeding van je kinderen, je vergadering enz. Lees Gods Woord en plant Zijn woorden in je hart, zodat waar je ook bent, altijd deze woorden uit je mond zullen vloeien. Laat je hart voortdurend gevuld zijn met vertrouwen in God.

Reflecteer je dag samen met God en zie zelf hoe vaak God in alles is geweest, waar jullie het over gehad hebben aan het begin van de dag.

Wijd jezelf toe aan Hem, 24 uur per dag, 7 dagen in de week….. en je zult merken dat je relatie met Hem zal enorm groeien!

Je kunt het vers van Johannes 8:29 persoonlijk maken door de mij te zien als jezelf, lees het maar hardop…. ‘En Hij die mij heeft gezonden is met mij, de Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat Hem behaagt’