DE ‘IK BEN’ VAN ALLE ‘IK BENS’

Op de tweede dag realiseerde ik me dat er geen vastgestelde tijd zou zijn waarop de leraar kwam. Vandaag kwam hij ’s middags.

‘Ken je de Naam van God?’ vroeg de leraar.
‘Ik weet het niet zeker.’
‘De Naam bestaat uit vier Hebreeuwse letters: de jod, de he, de wav en de he: YHWH.

Het is de allerheiligste naam, zo heilig dat sommigen hem weigeren uit te spreken. En toch spreken we deze Naam voortdurend uit.’

‘De heilige Naam van God?’ antwoordde ik. ‘Hoe kan dat terwijl ik de naam niet kende?’

‘Wanneer je over jezelf spreekt, spreek je de Naam uit.’
‘Ik begrijp het niet.’
‘Wanneer je gelukkig bent, zeg je: ‘Ik ben gelukkig.’ En als je niet gelukkig bent, zeg je:

Ik ben verdrietig.’ Als je anderen vertelt wie je bent, zeg je: ‘Ik ben’ gevolgd door je naam. YHWH betekent ‘Ik ben’. Het is de Naam van de Eeuwige, de Naam van God. Zijn Naam is ‘Ik ben’.

‘Dan zeggen we allemaal Zijn Naam.’

‘Ja. En dat heb je altijd al gedaan. Zijn Naam is verweven met het weefsel van jouw bestaan. Wanneer je praat over jezelf, moet je Zijn Naam wel noemen.’

‘Waarom is dat zo?’

‘Omdat jouw bestaan voortvloeit uit Zijn bestaan. Hij is de Ik ben van alles wat be- staat… de Ik ben van alle ik bens. Jouw ik ben bestaat alleen door Zijn Ik ben. En omdat
je bestaat uit Hem, kun je alleen uit Hem de reden en het doel van jouw bestaan vinden. Daarom is het zo dat wanneer je jouw naam zegt, je altijd Zijn Naam moet uitspreken. En je moet altijd Zijn Naam als eerste uitspreken.’

‘Omdat…’

‘Omdat Zijn bestaan eerst komt en jouw bestaan uit Zijn bestaan voortvloeit. Dat is de stroom van het bestaan. Dus moet je bij Hem beginnen en uit Hem voortkomen. Dat is het geheim van het leven. Door niet alleen voor Hem te leven, maar je leven vanuit Hem te leven, te leven vanuit Zijn leven, te bewegen vanuit Zijn beweging, te handelen vanuit Zijn daden, te voelen vanuit Zijn hart, te zijn vanuit Zijn zijn en te worden wie je bent vanuit wie Hij is… Ik ben.’

OPDRACHT: Leer vandaag het geheim van elk moment te leven vanuit Zijn leven, te doen vanuit Zijn doen, lief te hebben vanuit Zijn liefde en te zijn vanuit Zijn zijn.

Exodus 3:14-15, Handelingen 17:28

 

Auteur: Jonathan Cahn

Boek van Geheimenissen

www.gideonboeken.nl