Daarom – spreekt de Heer -, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moeten scheuren,  maar je hart. Keer terug tot de Heer, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid’

– Joël 2:12-13 –

Als je in het Oude Testament de reden voor het vasten onderzoekt, kom je snel uit op het woord vergeving. Het woord vergeving betekent in het woordenboek Van Dale: het niet (langer) aanrekenen, – kwijtschelding, – genade.

Nadat je beleden hebt, dat Jezus jouw Heer is en dat je gelooft dat Hij aan het kruis is gestorven voor al je zonden, ben je gestart te leven met God. Een nieuw leven.

In feite heeft God je ‘reset’, alles in je vernieuwd; je geest, je ziel en je lichaam.

Je bent in een proces gekomen om te leren te leven van uit Gods koninkrijk en dat doen we allemaal met vallen en opstaan. Bijvoorbeeld door drukte, stress, verkeerde keuzes kan het zo maar zijn dat je relatie met God wat meer op de achtergrond is gekomen.

Ook het niet vergeven van situatie of personen, kan een oorzaak zijn dat je relatie met God minder is. Kortom, de vlam van je liefde voor Hem is wat koud geworden.

Vandaag is de dag dat je aan de Heilige Geest kan vragen of Hij je hart wilt onderzoeken of er dingen zijn waar jij vergeving voor kan vragen.

Vergeving van anderen is belangrijk, maar vergeet ook niet jezelf te vergeven. Door vergeving breng je eigenlijk je zelf weer terug in de ‘normale’ relatie met God.

De liefde van God kan weer makkelijker door je heen stromen. Neem dit als voorbeeld: stel je voor dat er een snoer is tussen jou en God en daar stroomt Zijn liefde door. Door onze fouten verdraait dat snoer, waardoor de liefde wat moeilijker kan stromen. Maar door je fouten te belijden draait dat snoer weer terug in de oorspronkelijke positie en kan de liefde van God weer vrij vloeien.

Nu je begint met het vasten en bidden, richt je hart dan helemaal op God.

Noteer in je agenda dat je een afspraak hebt met God. Reserveer tijd voor Hem.

Bid dat je liefde voor God zal gaan groeien, dat je passie voor Hem groter wordt in deze komende 21 dagen. Kom terug bij Mij!

 

Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is,  ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad’

– 1 Johannes 1:9 –