Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus.

– 2 Timotheüs 1:9 –

Welke rol wil jij spelen in het leven van anderen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het verstandig om eerst bij je zelf te beginnen.

Paulus vertelt aan Timotheüs dat Jezus hen gered en geroepen heeft tot een heilige taak!

Wat betekent dat voor jou?

Jezus is gestorven aan het kruis voor alles wat je verkeerd hebt gedaan en nog gaat doen.

Hij heeft zichzelf helemaal gegeven voor jou. Hierdoor ben jij gered. Door je wedergeboorte hoor je helemaal bij God. Je bent van Hem. Door deze keuze heb je automatisch een heilige taak van God gekregen. Een heilige taak betekent dat je geroepen bent om iets specifieks te doen, iets dat God alleen voor jou heeft bestemd, Hij heeft het alleen aan jou gegeven.

Dus samengevat je bent gered én geroepen.

Tijdens deze periode van vasten en bidden, zoel je gemerkt hebben dat sommige gedachten van je veranderd zijn en dat je dichter naar God bent gegroeid. Maar de vraag is er misschien toch nog: welke rol speel ik in het leven van anderen, waarvoor ben ik geroepen?

Lees Romeinen 12:1-8. In vers 4 staat er dat je je plek kunt vinden in het lichaam van Christus – de kerk dus. Je hebt elkaar nodig om jouw roeping te ontdekken en te ontwikkelen.

Hoe weet je dat dit is waar God je voor geroepen heeft? Je zult merken dat God jou dan de middelen gaat geven die je nodig hebt, je hoeft je geen zorgen te maken, dingen gaan makkelijk, je roeping groeit, jij groeit en de mensen om je heen worden gezegend.

Vraag in gebed wat God specifiek voor jou bedoeld heeft. Vraag Hem om de juiste mensen op je pad te brengen die je kunnen helpen om je roeping uit te voeren en te ontwikkelen. En wees er ondertussen bewust van dat jij uniek bent, dat God jou willens en wetens geroepen en gered heeft. Hij houdt van je zoals je bent. Geef Hem de glorie voor alles wat Hij heeft gedaan voor je en wat Hij voor je gaat doen in je toekomst.