‘Blijf dicht bij Mij, dan blijf Ik in jou’

– Johannes 15:4 –

In dit hoofdstuk zie je dat Jezus Zijn hele leven en Zijn wil compleet heeft toegewijd aan God. Met andere woorden, Hij heeft Zijn leven en wil onder de heerschappij van God gebracht. Dat betekent dat Hij totaal één is met het Het woord en de opdrachten van Zijn Vader. Hij leeft in de Vader en de Vader leeft in Hem.

Deze vorm van eenheid verlangt ook Jezus van jou. Vandaar dat vers 4, in de Engelse taal is het – Abide in Me – is vertaald naar – Verblijf in Mij -.

Vers 9: – As the Father ‘loved Me’, I also have loved you; abide in My love -. Een complete liefdesverklaring van Jezus naar jou toe. Hij verlangt dat jij als het ware in Zijn liefde zwemt. De liefde vergaat nooit. Het mooiste wat we over God kunnen zeggen, is dat Hij liefde is. Zijn liefde in Jezus is een onuitputtelijke bron voor ons om ook elkaar lief te hebben.

God is een God van liefde. Heel de bijbel is daar vol van. Als God zijn geboden geeft, verleidt Hij Zijn kinderen als het ware om Zijn grenzeloze liefde te beantwoorden. Niets liever wil Hij dan ook dan dat Zijn liefde gestalte krijgt in het leven van Zijn volk – in jou dus.

Daarom belooft Hij ook dat Hij liefdevolle gehoorzaamheid zal belonen met bewijzen van Zijn liefde tot in het duizendste geslacht. Want liefde vermenigvuldigt zich. Liefde weet niet van ophouden en al helemaal Gods liefde niet! Weet dit zeker: God houdt van jou met eindeloze liefde. Vind in die liefde de bron om zelf ook liefdevol te leven.

Lees vandaag eens het hele hoofdstuk, zowel in het Nederlands als in het Engels (NIV).

Laat de woorden in je hart zinken en geloof ze. Immers God heeft jou uitgekozen om Hem lief te hebben (vers 16).