‘Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid en al het andere zullen je erbij gegeven worden’.

– Mattheus 6:33 –

Jezus – nummer 1 prioriteit was: Zoek eerst Zijn Koninkrijk!!!!

Het meest belangrijke statement dat Jezus maakte – het zou ook de eerste prioriteit in onze leven moeten zijn – luidt: Zoek eerst Zijn Koninkrijk.

Zie, de meeste mensen denken dat het Koninkrijk ergens in de lucht hangt, waar je naar toe gaat, of zo iets. In Lukas 17:20 lees je dit : ‘Zie, het Koninkrijk van God is binnen in u/jou’. Zodra je je leven aan Jezus hebt gegeven dan stap je over van het koninkrijk van de duisternis naar het Koninkrijk van het Licht, Gods Koninkrijk dus.

Vanuit een positie als slaaf van de duisternis ben je door het bloed van Jezus een vrij persoon geworden. Je leeft in en vanuit de liefde van God! Doordat jij het Koninkrijk gezocht en gevonden hebt, kun jij daar vanuit gaan leven. Je hoeft nergens bezorgd voor te zijn, want God zorgt voor je. Daarom staat er – ‘en al het andere zal je gegeven worden’.

Onze eerste instructie is het Koninkrijk te zoeken. Nu je weet dat je vanuit dit Koninkrijk leeft, neem je de volgende stap en dat is het Koninkrijk bestuderen, onderzoeken, begrijpen, overwegen, en toepassen op jouw leven.

Ten tweede, Jezus vertelt ons dat we het Koninkrijk op de ‘eerste’ plaats moeten zetten. Met andere woorden, het Koninkrijk moet onze topprioriteit zijn; het gaat voor al die andere dingen die wij belangrijk vinden in ons leven. We moeten het de hoogste prioriteit geven.

Het is belangrijk om te begrijpen dat het Koninkrijk van God geen religie is, dat de prioriteit van de mensheid geen godsdienst of een soort ritueel is. Het woord voor ‘ Koninkrijk’ in dit vers is Basileia, het Griekse equivalent van het Hebreeuwse Mamlakah, vertaald in Genesis 1:26 als ‘dominion’. Beide woorden betekenen soeverein gezag, Koninkrijk, regering of koninklijke macht.

Met andere woorden God heeft jou Koninklijke macht gegeven om het Koninkrijk van de hemel hier op aarde te vestigen. Denk vandaag hierover na, neem de tijd om je gedachten over jezelf te veranderen.

Zie wie je werkelijk bent in Gods ogen. Laat het zinken in je hart. Praat hierover met God; geeft je oude gedachtes over jezelf aan God, en plaats de gedachtes die God over jou heeft op die zelfde plaats.