DE RUACH

Hij nam me mee naar een open woestijnvlakte. Er stond veel wind, zo veel dat het bijna stormde.

‘Kom,’ zei de leraar. Hij vroeg me om tegen de wind in te lopen. Dus dat deed ik. ‘Hoe is het om tegen de wind in te lopen?’ vroeg hij.
‘Het is een gevecht,’ antwoordde ik.
‘In de taal van de Bijbel is het woord voor wind ruach. Maar het heeft ook een andere betekenis: de Geest. In het Hebreeuws is de Heilige Geest de Heilige Wind. Dus wat gebeurt er als je tegen de wind in loopt?’

‘Je voelt weerstand. Het wordt moeilijker om te lopen en je wordt er moe van.’

‘Zo zul je in je leven ook weerstand ervaren als je tegen de Geest in loopt. Alles wordt moeilijker. Het kost meer energie en je bereikt er minder mee. Dus als je tegen de Geest in gaat, vecht je tegen de Wind. En je kunt niet tegen de richting van de wind in lopen zon- der dat je moe en uitgeput raakt.’

‘En wat is dan de richting van de Wind, de Geest?’

‘De Geest is de Heilige Geest. Daarom blaast de Geest in de richting van het heilige, en blaast Hij tegen de richting van het onheilige. Probeer nu eens iets anders. Draai je om en loop terug in de richting waar je vandaan kwam.’

Dus dat deed ik. Ik liep nu in de richting waarheen de wind blies.
‘Hoe voelde dat?’ vroeg hij.
‘Het was veel makkelijker,’ zei ik.
‘Omdat er geen weerstand was,’ zei hij. ‘Je liep in de richting van de wind. De wind ondersteunde je bij het lopen. Je werd door de wind voortgestuwd en dat maakte het lopen makkelijker. Als je dus tegen de wind in loopt, krijg je weerstand. Maar als je je omdraait, geeft de wind je kracht. Zo is het ook met de Geest. Als je je omdraait, van richting verandert, gaat wandelen in de Geest, zal de weerstand verdwijnen. Dan zal de Geest je kracht geven en zul je voortgestuwd worden. Dan zal alles wat je doet, wat je moet doen, makkelijker worden.’

‘Dus als je wandelt in de Geest,’ zei ik, ‘zal het leven niet meer gekenmerkt worden door weerstand, maar door een briesje in de rug?’

‘Precies,’ zei de leraar. ‘Zij die wandelen in de Geest hebben de Wind in de rug.’

OPDRACHT: Welk deel van jouw leven gaat tegen de richting van de Geest in? Draai dat vandaag om en begin te wandelen met de Wind in je rug.

Johannes 3:8; Handelingen 2:2; Galaten 5:16-17

 

 

Auteur: Jonathan Cahn

Boek van Geheimenissen

www.gideonboeken.nl