‘Want voor God is niets onmogelijk’

– Lucas1:37 –

Wanneer je bidt en aan het vasten bent, dan verander jij God niet. Je kunt ook Zijn Wil niet wijzigen. Door te bidden en te vasten ben jij juist degene die verandert. Je komt namelijk in eenheid met God. Zijn Agenda wordt jouw agenda en Zijn Wil wordt jouw wil. In deze eenheid kan God je gaan helpen met je twijfels en angsten.

Angsten en twijfels kunnen in elke hoek van je hart zitten. Jij hebt niet om deze angsten en twijfels gevraagd. Maar door omstandigheden, de cultuur, je omgeving zijn deze twee elementen in je leven gekomen en houden je vaak vast. Ze belemmeren je denken, je leven en je toekomst. Eigenlijk kunnen ze regelmatig je hart terroriseren.

God is een God van vrede, blijdschap en rust. Dit Zijn z’n eigenschapen, Zijn DNA.

Dit Goddelijk DNA heb jij ook in je, want God heeft jou naar Zijn evenbeeld gemaakt.

Jij hebt dus al Gods vrede, blijdschap en rust in je, maar je wordt overheerst door je angsten en twijfels. Aan God kun je al je angsten en twijfels vertellen, je kan het aan Hem geven. Hij wil deze elementen van je wegnemen.

Wanneer je bidt en vast, zul je merken dat je twijfels en angsten je gedachten zullen verlaten. De aanwezigheid van God wordt namelijk groter in je leven, Zijn liefde wordt sterker en daar kunnen twijfel en angst niet tegen. Zij zullen moeten verdwijnen. God zegt in Jeremia 29 vers 11 ‘Mijn plan met jou staat vast – spreekt de HEER’.

Ik heb jouw geluk voor ogen, niet jouw ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Geloof dat voor God niets onmogelijk is, dat Hij elke situatie in Zijn hand heeft.

Vertrouw dat Hij altijd het goede met je voor heeft. God houdt vandaag nog net zo als Hij deed toen je geboren werd. Hij zal altijd van je blijven houden, ook in de toekomst.

Vraag vanuit je hart aan God om volledig op Hem te mogen vertrouwen en Zijn woord te geloven, in elke situatie van je leven.

It’s okay: herken en erken je worsteling met ongeloof, angsten en twijfels. Laat vandaag je eerste stap zijn om je vertrouwen in Hem te versterken, zodat twijfels en angsten gaan verdwijnen. Er is niks leuker dan dat God Zijn plan voor jouw leven ten uitvoer kan brengen. En jij kunt daar van genieten.

Geloof het woord van God, bidt met vertrouwen, en weet dat “niets onmogelijk zijn zal” voor God.

 

‘Zoek de Here, ja zoek Zijn kracht. Zoek onvermoeid zijn tegenwoordigheid

1 Kronieken 16:11