‘Ik zeg het nog eens,’ zei Jezus. ‘Als jij het vlees van Mij, de Mensenzoon, niet eet en Mijn bloed niet drinkt, is er geen leven in jou. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik blijf in jou’

– Johannes 6:53+56 –

 

Heb jij vandaag, al je geestelijke maaltijd gehad?

Na ons fysieke lichaam gevoed te hebben, is ook tijd om voor onze geest te zorgen. Op een of andere manier denken wij vaak dat het voeden van onze geest alleen te maken heeft met het lezen van Gods woord.

In tegenstelling tot hoe wij het avondmaal vieren, was Jezus druk bezig met het introduceren van een zeer krachtig concept. Hij kiest de alledaagse terminologie van eten en drinken. Jezus praat niet over een ritueel of een gedenkteken, maar hij praat over iets simpels als onze dagelijkse voeding. Jezus legt uit dat onze geest sterk moet blijven en dat deze sterk blijft door elke dag te eten van het Avondmaal – het brood en de wijn. Net zoals ons lichaam elke dag voedsel nodig heeft, zo heeft ook onze geest dagelijks voedsel nodig.

Als Jezus had gewild dat het Avondmaal een keer per maand of eens per jaar werd gevierd dan had Hij andere woorden gebruikt. Hij maakt duidelijk dat het van essentieel belang is om dagelijks Avondmaal te vieren (zie ook handelingen 2:46).

Deelname aan het Avondmaal door middel van brood en wijn zal ons hele wezen transformeren. Zoals uit vele bijbelverhalen blijkt, mag je er eigenlijk wel vanuit gaan dat er goddelijke ontmoetingen en openbaringen op je wachten als jij het goddelijke voedsel (Avondmaal) tot je neemt.

Het nemen van het natuurlijke brood en wijn zet de geestelijke invloeden van dit brood en wijn in jou vrij. Ga aan tafel, samen met Jezus, net als Hij deed met Zijn discipelen. Als je het brood neemt – mediteer, als je van de wijn drinkt – mediteer.

Dank U Jezus voor het brood, Uw lichaam. Dank U dat, terwijl ik het brood eet, Uw opstandingskracht zich in mijn lichaam manifesteert en al mijn moeheid wegneemt. Ik laat nu Uw kracht door mij heen stromen. Het is uw lichaam dat eenheid brengt. Herstel die eenheid nu in elk gedeelte van mijn leven waar geen eenheid met U is. Laat mijn geest, ziel en lichaam totaal gericht zijn op. Open mijn geestelijk ogen, zodat ik visioenen en uw plan kan zien. Ik richt me helemaal op U.

Dank U Heer voor de wijn – Uw bloed. Ik zet Uw bloed vrij in mijn lichaam, genees waar het genezing nodig heeft, verwijder wat verwijderd moet worden. Laat Uw licht dat in Uw bloed is, door mij heen schijnen. Vul mijn geest, ziel en lichaam met Uw liefde en passie, zeker op de momenten dat ik echt tekort heb. Bevrijd me van alles dat niet van Uw koninkrijk is en dank U dat het bloed mij altijd beschermt. Ik breng het bloed over alles wat U mij heeft gegeven. U bent de Heer des Heerscharen en de Koning der koningen. Amen.

Neem de tijd als je avondmaal neemt en laat je leiden door de Heilige Geest.

Ik bid dat je door deze uitdaging – het dagelijks nemen van het avondmaal – God op een hele andere manier zult ervaren en dat je naar je geestelijk voedsel gaat hunkeren.