‘Wie kan voor de Heer staan? Alleen zij die schone handen en zuivere harten hebben, die zich niet inlaten met oneerlijkheid en leugens.
Zij zullen als een zegen van God, Zijn goedheid in hun leven ervaren’.

       – Psalm 24:3-5 –

Er zijn soms van die dagen, dan is het gewoon moeilijk om dicht bij God te zijn. Je vraagt je misschien af, hoe dat zo kan komen. Soms, zonder dat je het echt in de gaten hebt, zijn er elementen in je leven gekomen, die langzamerhand een verwijdering veroorzaken tussen jou en God. Je hebt misschien weer wat herinneringen van vroeger toegelaten of dingen gezegd, die niet echt handig of positief waren.

Ons gedachteleven is een landingsplaats voor ontelbare gedachten. Er zitten heel wat ‘terroristen’ tussen, die het op onze ondergang hebben gemunt. Ze willen jou verleiden om hen toe te laten, zodat jij zondigt en tegelijkertijd aan hen gehecht raakt. Trap je daarin, dan word je van lieverlee een slaaf van die zonde. Bij elke gedachte speelt dus de vraag of je hem wil toelaten of niet. Het meest ambitieuze plan van satan is om langzaam jouw koers te veranderen, zodat je geen bescherming meer van God ontvangt en Zijn liefde niet meer ervaart.

Vandaag is het een uitstekende dag om aan God te vragen of Hij je wil laten zien wat tussen Hem en jou instaat. Neem afscheid van elementen die niet van Gods Koninkrijk zijn. Denk aan mensen die je moet vergeven, de foute gedachten die steeds bij je opkomen, misschien hou je wel van roddelen en gebruik jij bewust woorden om andere te kleineren of pijn te doen.

Vergeven is vooral moeilijk als mensen je opzettelijk iets hebben aangedaan. Maar ook is het moeilijk om toe te geven dat je je soms door hoogmoed, trots en ambitie liet leiden, in plaats van door de Heilige Geest. De theorie van het vergeven is vrij eenvoudig, maar in de praktijk kan het heel erg lastig zijn.

Als ik merk dat er ‘elementen’ in mijn leven zijn, die niet van Gods Koninkrijk zijn, dan ga ik in gebed naar de ‘rechtszaal van God’.

Jesaja 1:18 ‘Kom ga zitten. Laten we een rechtszaak voeren. Dit is de boodschap van God: Al zijn je zonden zo rood als bloed, Ik zal ze wit maken als sneeuw. Als zijn ze zo rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol’.

Wat een belofte!!! Maar hoe kom je bij Gods rechtszaak? Laat me je helpen: ik stel me een rechtszaal voor in mijn geest; Met God als rechtvaardige en liefdevolle Rechter die al voorzag in het offer dat betaald moest worden. De Heilige Geest als Hulp en Trooster die mijn zonde aanstipt en garantie geeft dat Hij mij zal helpen deze te overwinnen. En dan de Zoon… Mijn Heiland, die álles heeft volbracht. Tot de laatste druppel de beker van Gods toorn leegdronk. Voor mij… Hij stapt naar voren, tussen God en mij in, zodat God Jezus ziet als Hij naar mij kijkt.

Links van mij en Jezus in de rechtszaal, staat mijn zonde, (bijv. mijn trots) of de persoon die mij verbaal heel veel pijn heeft gedaan. En dan begin ik aan God te vertellen; de situatie, de pijn, het verdriet enz. Alles leg ik voor God neer. En dan wacht ik op antwoord. En die antwoorden van God zijn altijd – Zo Gaaf. Hij is een God vol met wijsheid en enorm veel liefde. En deze wijsheid en liefde zijn altijd terug te vinden in Zijn antwoord aan mij.

Ik ervaar daarna altijd een enorme vrijheid in mijzelf, schoongewassen door het bloed van Jezus en mijn vreugde en energie is weer terug. De Heilige Geest zal komen op die plekken waar die ‘elementen’ aanwezig waren in je leven en deze plekken opvullen met de liefde van God.

Het is volbracht. Vrijspraak. Voor jou en mij.

Tijd voor een grondige schoonmaak! Wat denk je ervan om vandaag naar de Hemelse rechtbank te gaan?

God luistert…