‘Want de ogen van de Heer gaan heen en weer over de hele aarde, om zich sterk te tonen ten behoeve van hen wiens hart volmaakt is voor Hem’

– 2 Kronieken 16:9 –

God is op zoek naar jou – ja, Jou!!!

Als je de Bijbel leest, zal je zien dat God als sinds het begin van de wereld op zoek is naar mensen die in Hem geloven en gehoorzaam zijn. God verlangt om Zijn plan wat Hij heeft voor de aarde, samen met jou te voltooien.

Daarom zoek Hij mensen die in vuur en vlam staan voor Hem.

Personen die in staat zijn om Zijn macht namens Hem te demonstreren – mensen wiens bovennatuurlijk overvloedige leven als ware een wandelende reclamespot is van Zijn liefde, genade en kracht.

Kijk bijvoorbeeld naar de kinderen van Israël in het Oude Testament. God wilde dat zij dit soort mensen zouden zijn. Hij bereidde een prachtig land voor hen om ervan te genieten. Het was een land dat overvloeide van melk en honing (Exodus 3:8). Het was een land van rust en overvloed waar geen vijand voor hen kon staan ​​en geen ziekte of kwaal op hun lichaam kon blijven (Exodus 23:25).

In feite wilde God dat ze, zodra ze uit de slavernij in Egypte kwamen, naar dat land zouden gaan. Het was in principe een korte reis. Maar helaas duurde deze ‘korte reis’ zowat 40 jaar – 40 jaar brachten zij door in de wildernis. Omdat ze niet konden geloven dat ze het beloofde land in bezit konden nemen.

Dit alles gebeurde duizenden jaren geleden, maar weet je wat? God is sindsdien helemaal niet veranderd. Hij wil Zijn volk nog steeds naar een plaats van zegen en voorspoed leiden.

Het probleem is dat Zijn volk op dit moment in veel opzichten ook niet zoveel is veranderd. Vandaag de dag doen de meeste gelovigen hetzelfde als de kinderen van Israël uit het Beloofde Land deden, waardoor ze niet in het beloofde land leven. Net als de kinderen van Israël worstelen wij als gelovigen, regelmatig met ongeloof.

Misschien denk je nu: “Dat kan niet van toepassing zijn op mij. Ik geloof in God.”

Israël geloofde ook in God. Maar toen de verkenners die naar het Beloofde Land waren gestuurd, terugkwamen en meldden dat daar reuzen waren, werden de kinderen van Israël bang.

Als ze God hadden geloofd, zou het er niet toe hebben gedaan hoe groot die reuzen waren, ze hadden daarheen kunnen marcheren in de verwachting dat God die reuzen in alle richtingen zou verspreiden. Maar ze geloofden God niet!

Zo vaak proberen we slim te zijn en dingen uit te zoeken in plaats van alleen maar op God te vertrouwen en te doen wat Hij zegt. En als resultaat eindigen we in ongehoorzaamheid, wat altijd leidt tot ongeloof. Maar God vraagt ​​niet van ons om slim te zijn. Het enige wat Hij van ons vraagt ​​is te luisteren naar Zijn Woord en Zijn stem te gehoorzamen.

Waarom?

Omdat Hij weet dat als we dat niet doen, we uiteindelijk ons ​​leven op deze aarde zullen leven in een wildernis van nederlaag, zoals die generatie Israëlieten deed.

God is op zoek naar jou. Laat de reuzen in je leven je niet afschrikken. Verstop je niet voor hen. Laat ze je niet verslaan. Sta op en laat God in jou zien. Laat Hem weten dat je trouw en gehoorzaam zal zijn. Laat Hem weten dat je Hem en Zijn woord zult vertrouwen, wat de omstandigheden ook zeggen of hoe ze er ook uit zien. Aanbid Hem dan in de wetenschap dat je Hem Zijn kracht en trouw voor jou en door jou zult zien demonstreren!

 

  • Prent het Woord van God in je hart: ‘Ik houd mijn hart volmaakt voor God, zodat Hij zich sterk voor mij laat zien’ (2 Kronieken 16:9)
  • Lees ook Numeri 13:25-33