BESCHIK JE DAGEN

‘We hebben het gehad over het jaar dat voor je ligt,’ zei de leraar. ‘Vandaag zullen we het hebben over de dagen die voor je liggen. Wat zullen de dagen die we nog te gaan hebben, voortbrengen in jouw leven?’

‘Hoe zou ik dat kunnen weten?’ antwoordde ik. ‘Ik heb daar niet echt zeggenschap over.’ ‘Maar wat als je dat wel zou hebben?’
‘Hoe?’
‘Er staat geschreven: ‘Leer ons onze dagen te tellen.’ Wat betekent dat?’

‘Dat onze dagen beperkt zijn, en dat het dus wijs is om ze te tellen.’

‘Dat is juist,’ zei hij. ‘En dat is inderdaad de eerste betekenis. Maar in de oorspronkelijke tekst ligt een geheimenis verborgen; een geheim dat je leven, de dagen van je leven, kan veranderen. In het Hebreeuws staat er: ‘Leer ons onze dagen te manah.’ Hetzelfde woord manah komt voor in het boek Jona, waar staat geschreven dat God een vis, een worm en een wind beschikt (manah).

‘Dus manah betekent meer dan tellen.’

‘Precies. Het betekent ook voorbereiden, beschikken of toewijzen. Dus moet je niet alleen je dagen tellen, je moet ook leren je dagen voor te bereiden, ze toe te wijzen.’

‘Wat houdt dat in?’

‘Het betekent dat je niet alleen maar toekijkt en passief afwacht wat de dagen je zullen brengen. Je kunt je dagen voorbereiden.’

‘Hoe kan ik mijn dagen voorbereiden voordat ze plaatsvinden?’

‘Hoe begonnen de eerste dagen op aarde? Ze vonden niet zomaar plaats. Voordat ze ontstonden, bereidde God de dagen voor. Hij wees ze toe en beschikte ze heel bewust. Hij gaf ze een bedoeling. Dus als je een kind van God bent, kun je hetzelfde doen.’

‘Hoe?’
‘Door te bidden.’
‘Bidden voor dagen die nog niet bestaan?’
‘Bidden doe je niet alleen voor dingen die er al zijn, maar ook voor zaken die er nog niet zijn.’
‘Maar ik kan toch niet bepalen wat er zal gebeuren?’
‘Het maakt niet uit wat er gebeurt. Je wijdt je dagen toe aan God en bidt dat Hij het goede brengt. Je heiligt je dagen voor Gods bedoelingen. En dan gebruik je je dagen om die bedoelingen te verwezenlijken. Laat je leven niet bepalen door je dagen. Laat jouw leven je dagen bepalen. Laat de dagen niet zomaar voorbijgaan. Bereid ze voor, zodat ze een kanaal worden van zegen en leven. Beschik je dagen.’

OPDRACHT: Bereid je dagen voor. Zet ze apart. Wijd ze toe aan Gods handen en beschik ze voor het vervullen van Zijn bedoelingen.

Psalm 90:12; Handelingen 19:21

 

 

Auteur: Jonathan Cahn

Boek van Geheimenissen

www.gideonboeken.nl