Houd de woorden van dit wetboek altijd in je gedachten. Denk er dag en nacht over na. Want alleen dan zal je precies kunnen doen wat er in staat. En dan zal je altijd succes hebben. Alles wat je doet, zal lukken’.

– Jozua 1:8 –

Vrijwel iedere gelovige heeft het verlangen in zijn hart om met God te leven.

In Genesis 5:22 lees je dat het leven van Henoch volledig was afgestemd op God.

Hij wandelde zo’n 300 jaar met God. Hij was nauw verbonden met God. We weten dat God ook een nauwe relatie verlangt met een ieder van ons. Een van de sleutels om een sterke geestelijke intimiteit met God te hebben is dat wij Zijn wil doen in ons leven.

De bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe testament is de Wil van God. Stel je voor, je vader is overleden en nu zit je bij de notaris. De notaris leest het testament voor van je vader, het is zijn laatste wil. Jij wilt natuurlijk alles doen wat er in dat testament staat, omdat je waanzinnig veel van je vader houdt. Zo is het ook met God. Hij heeft Zijn testament aan je nagelaten door middel van de bijbel.

Om te weten wat de Wil van God is, is het goed om het woord van God te bestuderen.

Hierin vind je vele antwoorden op je levensvragen, maar ook richtlijnen en adviezen hoe je een bepaalde situatie kan aanpakken. De mate waarin jij je afstemt op het Woord van God bepaalt de intensiteit van Zijn verbondenheid met jouw leven.

Gods woord leeft! Hoe meer tijd je er aan besteedt om te horen wat Hij te zeggen heeft, des te meer je zult begrijpen wat Zijn Wil is voor jouw leven. Jezus onderwees dat Gods woord een zaad is (Lukas 8:11). Zaden groeien niet in een zak op de plank.

Een zaad dat niet geplant is, zal gewoon niet groeien. Ze moeten worden geplant op de juiste plaats. Als je het woord van God in je leven wenst, dan is het wijs te beslissen om het woord van God in je hart en geest te planten.

De beste manier om Gods woord te planten in je leven is door hardop het woord uit te spreken. Anderen het woord van God te horen spreken is goed — maar het zal niet het zelfde effect geven, als je zelf het woord van God hardop uitspreekt.

Gods woord dat uit jouw mond komt is van essentieel belang. Als jij Gods woord spreekt dan plant jij het zaad in je hart. Gods zaad planten in je leven zal er voor zorgen dat jij je zegeningen zal plukken.

Als jij jouw gebed en het woord van God combineert, dan heb je een code in handen die je leven zal veranderen.

 

Wanneer jij bij Mijn woord blijft, zult jij Mijn waarheid kennen, en de waarheid zal jou bevrijden.’

– Johannes 8:31-32 –