‘In alle dingen ben ik meer dan een overwinnaar door Hem die mij liefheeft’

– Romeinen 8:37 –

Wist je dat we de duivel niet hoeven te vrezen? We worden verondersteld God te vrezen. Wat zou zo gaaf zijn als we zoveel eerbied en respect voor Hem hebben dat we onmiddellijk ons leven aanpassen om Hem lief te hebben en te behagen.

Als Hij ons bijvoorbeeld iets zegt om te doen dat vanuit een natuurlijk oogpunt riskant lijkt, zouden we ons meer eigenlijk meer zorgen moeten maken over wat we zullen missen als we Hem niet gehoorzamen, dan over wat er zal gebeuren als we het wel doen. Interessante zin hè!

Als Hij je bijvoorbeeld vertelt dat je meer dan een overwinnaar bent, en jou instrueert om het deel van je leven terug te nemen dat de duivel van je heeft gestolen, dan denk je misschien: ”Dat kan ik niet! Ik ben immers al zo lang verslagen op dat gebied van mijn leven.” Maar soms is het gewoon goed om te beginnen bij het begin en dat stuk leven terug te winnen!

Als Christen zitten we nog regelmatig met ons zelfbeeld. Vaak zijn we daar niet tevreden over en soms kijken we daar zelfs heel negatief tegenaan. Je zult merken dat als je regelmatig Zijn woord leest en toepast op je leven, jouw slechte zelfbeeld begint te veranderen en je jezelf zal gaan zien zoals Hij jou ziet. Weet dat je in Hem er zoveel beter af bent dat buiten Hem!

Niet meer luisteren naar je eigen gedachtes van: ‘wat zullen mensen van me denken als ik dat doe? Wat als ik iemand de handen opleg en ze worden niet genezen? Wat als ik voor welvaart begin te geloven en failliet ga? Wat zullen mensen van mij denken? Hoe zal ik eruitzien?’

Het maakt niet uit hoe je eruit ziet of wat je ook doet! Wat telt is dat je ziet hoe God jou ziet en dat je Hem gehoorzaamt. Als je dat eenmaal doet, wordt je zelfbeeld en je eigenwaarde alleen maar beter. Het is grappig, want als je eenmaal de wens hebt om je zelfbeeld zoals God het heeft bedoeld terug te winnen, dan zal zeker het beeld dat God over je heeft in de plaats komen van dat zelfbeeld dat je van jezelf hebt. En ik kan je verzekeren dat het beeld dat God van je heeft vele malen beter is dan je eigen zelfbeeld.

Grijp Gods beloften die in de bijbel staan. Zorgt ervoor dat je een gezond zelfbeeld hebt en dat je in het bovennatuurlijke leeft en onmogelijke dingen doet. Wees niet bang voor de duivel en laat geen angst je tegenhouden. Je bent meer dan een overwinnaar! Sta op en gehoorzaam God. Laat zien wie je bent in Jezus!

 

  • Prent het woord van God in je hart: ‘God schiep de mens naar Zijn beeld, naar het beeld van God, schiep Hij mij!’ (Genesis 1:27)
  • Lees Psalm 139:13-17 en bedenk dat dit over jou gaat! (In de Engelse bijbel staat in vers 17: How precious also are Your throughs to me, O God!)