‘Loof de Heer, want hij is God. eeuwig duurt Zijn trouw’         – Psalm 106:1 –

‘Daarna droeg David de gemeenschap op de Heer, hun God, te loven. Heel de gemeenschap loofde de Heer, de God van hun voorouders, en knielde neer en boog diep voorover voor de Heer en voor de Koning’            

 – 1 Kronieken 29:20 –

‘Loof de naam van de Heer’              – Psalm 113:1 –

 

Loven en aanbidden zijn je toegang, je sleutel om de aanwezigheid van God binnen te gaan. Loven en aanbidden zijn voor iedereen.

In de bijbel vind je drie begrippen die veel met elkaar te maken hebben, maar die toch verschillend zijn: Aanbidding, Lofprijzing en Dankzegging.

Allemaal komen ze geregeld voor in de bijbel, het is dus belangrijk dat je ze kunt onderscheiden.

De woorden die de bijbel gebruikt voor Aanbidding beschrijven in de eerste plaats de houdingen van het lichaam zoals; het hoofd buigen, het hele lichaam buigen, jezelf uitstrekken op de grond. Eigenlijk symboliseren deze houdingen een geestelijke realiteit: de menselijke geest buigt zich voor God en geeft zich over aan Hem.

Lofprijzing is – anders dan een houding – meer een uiting. De bijbel zegt heel duidelijk dat lofprijzing ‘over de lippen’, oftewel ‘uit de mond’ moet komen.

En Dankzeggen komt als we Hem danken voor wat Hij heeft gedaan.

In aanbidding komen we in contact met Gods heiligheid; in de lofprijzing richten we ons op Gods grootheid en in dankzegging kijken we naar Gods goedheid.

God heeft ons, in de vorm van muziek en loven en aanbidding, één van de krachtigste wapens in Zijn Koninkrijk gegeven. Verschillende voorbeelden, uit zowel het oude als het nieuwe testament, illustreren het verband tussen muziek en het vrijkomen van Gods kracht en aanwezigheid! De gezangen van Paulus en Silas in de gevangenis (Handelingen 16:25-26) veroorzaakten, letterlijk, een aardbeving, die de boeien van alle gevangenen losmaakten. Een mini-opwekking was het gevolg… Psalm 22:4 zegt het nog duidelijker: God troont op de lofgezangen van Zijn volk! En zou het zonder reden geweest zijn dat God onder de Levieten, die voor Gods dienst waren afgezonderd, heel specifiek, zangers en muzikanten aanstelde?

Draai tijdens je vastenperiode lofprijzings- en aanbiddingsmuziek; laat jezelf vullen met de woorden van God. Ook tijdens je gebed kun je aanbiddingsmuziek gebruiken, het helpt je focussen op de aanwezigheid van God en de dagelijkse dingen achter je te laten.

‘Laat alles wat adem heeft, de Heer prijzen’

– Psalm 150:6 –