‘Blijf dicht bij Mij, dan blijf Ik in jou’.

– Johannes 15:4 –

Dat Jezus Zijn hele leven en Zijn wil compleet heeft toegewijd aan God, ervaar je in Johannes hoofdstuk 15.

Met andere woorden, Jezus heeft Zijn leven en wil onder de heerschappij van God gebracht. Dat betekent dat Hij het totaal met Het woord en de opdrachten van Zijn Vader eens is. Hij leeft in de Vader en de Vader leeft in Hem.

Deze vorm van eenheid verlangt Jezus ook van jou. De ervaring van intimiteit die Hij deelt met Zijn Vader wil Hij ook met jou delen. Vandaar dat Jezus Zijn verlangens uitspreekt in vers 4; Ik blijf in jou, blijf nu ook in Mij.

Vers 9: ‘Jezus zegt: De Vader houdt heel veel van Mij. En Ik houd net zoveel van jou, als de Vader van Mij. Zorg dat jij vol bent van Mijn liefde’.

Een complete liefdesverklaring van Jezus aan jou. Hij verlangt dat jij als het ware in Zijn liefde zwemt. De liefde vergaat nooit. Het mooiste wat we over God kunnen zeggen, is dat Hij liefde is. Zijn liefde in Jezus is een oneindige bron voor ons om ook elkaar lief te hebben.

God is een God van liefde. Heel de bijbel is daar vol van. Als God zijn geboden geeft, verleidt Hij Zijn kinderen als het ware om Zijn grenzeloze liefde te beantwoorden. Niets liever wil Hij dan ook dat Zijn liefde gestalte krijgt in het leven van Zijn volk – in jou dus.

Daarom belooft Hij ook dat Hij liefdevolle gehoorzaamheid zal belonen met bewijzen van Zijn liefde tot in het duizendste geslacht. Want liefde vermenigvuldigt zich. Liefde weet niet van ophouden. Helemaal Gods liefde niet! Weet dit zeker: God houdt van jou met eindeloze liefde. Vindt in die liefde – de bron om zelf ook liefdevol te leven en deel deze liefde uit.

Lees vandaag eens Johannes 15:1-16 – www.basisbijbel.nl. Schrijf ze over in je notitieboek, laat de woorden in je hart zinken en geloof ze.

Immers God heeft jou uitgekozen om Hem lief te hebben (vers 16).