DE KRACHT VAN DE JOD

De leraar leidde me naar een ravijn in de wildernis, waar we tegenover elkaar in het zand gingen zitten. Hij pakte een tak en schreef er voorzichtig piepkleine tekentjes mee in het zand.

‘Dit kan je leven veranderen,’ zei hij. ‘Een apostrof?’
‘Een jod.’
‘Wat is een jod?’

‘Een jod is de kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet. Hij is net iets groter dan een punt, zo klein dat je er zo overheen leest. Vanuit de jod kennen we de letters i en j. De Grieken hebben er hun letter jota van afgeleid.

‘Als in: ik snap er geen jota van.’
‘Precies. Of: ik snap er geen jod van. Ze komen allemaal voort uit deze piepkleine letter.’ ‘Het is dus de kleinste letter. Waarom is dat zo betekenisvol?’
‘Dat is precies waar het om gaat… het is de kleinste letter, maar met de grootste betekenis.

Het is de jod die de eerste letter vormt van het allerheiligste en belangrijkste Hebreeuwse woord: de heilige naam van God JHWH. Ook het land van God ‘Israël’ begint met de jod. En de stad van God: Jeruzalem. Maar ook de naam van Jezus in het Hebreeuws begint met de jod.’

‘En wat betekent dit allemaal?’

‘De belangrijkste woorden beginnen met de kleinste letter. Zo beginnen ook de groot- ste van Gods werken met de kleinste haaltjes. Het leven zelf begint op zo’n kleine schaal, dat het niet eens zichtbaar is. Dat is het geheim van de jod.’

‘En hoe pas je dit toe in je leven?’

‘We worden allemaal geroepen tot het nieuwe en tot verandering. Maar van nature gaan we nieuwe dingen en verandering uit de weg. Dus hoe verander je? Hoe ga je van een leven van falen naar een leven van overwinning? Dat is een overweldigend vooruitzicht. Hoe doe je dat? Met het geheim van de jod. Je begint met één jod-stap, het kleinste stapje dat er is, maar met het uitzicht op de grootste verandering. Je gaat niet van start met een geweldige overwinning, maar je neemt de jod, een kleine daad, een klein stapje op weg naar die overwinning. Je zet dat ene stapje, die jod van moed, die jota van veranderingen, dat kleinste stapje van een nieuw begin, de jod van het leven waartoe je bent geroepen. De grootste dingen begin je altijd met de kleinste stapjes. Je gaat het geheim van de jod toepassen.’

OPDRACHT: Begin vandaag met een kleine daad, het kleinste stapje in een nieuwe richting; een eerste stapje naar het leven van overwinning waartoe je bent geroepen – de jod van een nieuwe reis.

Job 8:7; Handelingen 3:4-9

 

 

Auteur: Jonathan Cahn

Boek van Geheimenissen

www.gideonboeken.nl