‘Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking’

– Jacobus 5:16 –

Dit Bijbelvers spreekt een over een niveau van intensiteit, passie en doorzettingsvermogen. Een van de vruchten van een intieme relatie met God uit zich als ‘een goed en rechtvaardig mens’. Wanneer je als een goed en rechtvaardig persoon om iets bidt, dan heeft dat een geweldige uitwerking.

Er zijn echter tijden dat wij onze passie in gebed verliezen. Of wij stoppen met bidden voor bepaalde dingen omdat we er geen geloof meer in hebben. We geven op. Maar God nodigt je uit / daagt je uit om op Hem te vertrouwen. Hij komt altijd met een antwoord (Matteüs 7:7).

De profeet Elia liet zien wat bidden met intensiteit, passie en doorzettingsvermogen betekende. Uit zijn gebeden kwamen ongelooflijke wonderen voort. In het boek Koningen staat een verhaal over een vrouw, wiens enige zoon ziek werd en stierf. Toen Elia het nieuws hoorde, bad hij vurig tot God. Hij bad niet één keer maar drie keer dat de ziel van deze jongen zou terugkeren in zijn lichaam. Elia bad intens en herhaaldelijk en hij was niet van plan om op te geven. Het resultaat was dat, toen God de stem van Elia hoorde, de ziel van het kind weer terugkeerde in zijn lichaam. Elia’s gebed werd beantwoord.

God hoort ook jouw gebed en Hij zal antwoorden, op Zijn perfect moment.

Wees niet ontmoedigd als het antwoord niet dezelfde dag komt. Hou vast aan je passie en doorzettingsvermogen, je vertrouwen en je zult zien dat het antwoord op Gods manier, op Zijn perfect moment, zal komen.

Deze periode van vasten is voorbij. Ik moedig je aan om met intensiteit, passie en doorzettingsvermogen – net als Elia, Mozes en vele anderen – God elke dag te blijven ontmoeten. Blijf met Hem in contact: gewoon 7 dagen in de week, 24 uur per dag.

Uiteindelijk draait alles in jouw leven om jouw relatie met Jezus.

En onze opdracht is het Koninkrijk van God uit te breiden op aarde.