‘Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging’

– Deuteronomium 34:10 –

Op dag 1 las je dat Esther wist hoe belangrijk het was om naar de koning te gaan. Door deze ontmoetingen met de koning werd een heel volk gered. Mozes is ook zo’n persoon in de bijbel die een zeer persoonlijke omgang met God had.

Mozes had ook ontdekt dat zijn leven veranderde als hij het aangezicht van God zocht. Ook zijn volk werd bevrijd. Behalve Jezus is geen enkele Bijbelfiguur te vergelijken met Mozes wat betreft zijn persoonlijke omgang met God. En God is blij met deze ontmoetingen van Mozes. Ik denk dat God er zelfs naar uit keek.

Let eens op de manier waarop God Zelf over Mozes spreekt: Numeri 12:6-8: ‘… Als er bij jullie een profeet van de Heer is, maak Ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek Ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie Ik volledig kan vertrouwen, ga Ik anders om: met hem spreek Ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels, en hij aanschouwt Mijn gestalte …’

Een van de mooiste voorbeelden van de intieme omgang met God zien we in Exodus 33:18-23, waar Mozes vroeg of hij Gods heerlijkheid mocht zien.

Al bij de roeping van Mozes was God zeer uitvoerig geweest in zijn gesprekken met Mozes en zo begon Hij een sfeer van open, vertrouwelijke omgang met Mozes op te bouwen. We zien Mozes in de loop der jaren groeien tot welhaast het niveau van partnerschap met God. Mozes bracht erg veel tijd met God door. Eenmaal was er zelfs een ontmoeting van veertig dagen aaneen (Exodus 24:12-18), waarvan hij de eerste week op de berg moest wachten om zijn gedachten geheel leeg te laten worden voordat hij met God mocht spreken.

Hoe reageerde God op de vraag van Mozes? God zei niet: “Mozes, hoe kun je nou zoiets vragen. Nu maak je het toch echt te bont!” Integendeel. Ik denk dat God heel blij was met de vraag van Mozes en Hij toonde Zijn heerlijkheid aan Mozes op een manier dat Mozes het nog net kon verwerken. God ging daarbij tot het uiterste. In die wonderlijke vriendschap tussen de heilige God en de beperkte mens Mozes ontstond een ongekend heerlijk samenspel waarin we het hart van God beter leren kennen en zijn diepe verlangen om het allerbeste uit de mens naar voren te laten komen. Het laat ook zien hoe persoonlijk en intiem God met mensen wenst om te gaan.

Je zou natuurlijk graag willen weten wat Mozes precies zag, maar dat heeft hij niet in de Bijbel opgeschreven. Wacht maar tot jij Hem zelf zult zien…verwacht dat jij Hem zal zien in deze dagen. Hieronder vind je Numeri 12:6-8, lees het en proclameer het hard op… je zult zien, je relatie met God zal veranderen, je vertrouwen en geloof zal toenemen. God is zo goed!

‘…… Als er bij jullie een profeet van de Heer is, maak Ik Mij in visioenen aan hem bekend en spreek Ik met hem in dromen. Maar met Mijn dienaar (jouw naam), op wie Ik volledig kan vertrouwen, ga Ik anders om: met (jouw naam) spreek Ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels, en (jouw naam) aanschouwt Mijn gestalte …’

Je mag ervan uit gaan dat er elke keer wanneer jij het aangezicht van God zoekt, iets in je gaat veranderen. Ook al ben je je daar niet altijd van bewust. Niemand kan onveranderd uit de glorie van God komen.