DE MIDBAR

Hij nam me mee in de woestijn naar een immense vallei die was omringd door rood- achtige bergen, die steeds meer paars en blauw leken te worden, hoe verder ze van ons af lagen.

‘Welke woorden komen in je gedachten als je naar de wildernis van de woestijn kijkt?’ vroeg de leraar.

‘Droog… onvruchtbaar… heet… sober… zwaar… afschrikwekkend…’

‘Wanneer mensen door zware tijden gaan – tijden van verlies, crisis, tragedie, eenzaamheid, conflicten, ontbering, problemen, scheiding, verdriet – dan zeggen ze dat ze in een woestijnperiode zitten. En toch is de woestijn een heilige plaats. God gaf Zijn wet, Zijn Woord, in de wildernis van de woestijn. In de woestijn openbaarde Hij Zijn aanwezigheid. De woestijn is heilig.’

‘Dus, de moeilijke perioden in ons leven zijn heilig?’
‘Voor Gods kinderen wel, ja.’
‘Hoe dan?’
‘In het Hebreeuws is het woord voor woestijn midbar. Midbar komt van de wortel davar. En davar betekent ‘spreken’. De midbar is de woestijn of de wildernis; de plaats waar God spreekt, de plaats van Zijn stem.

Het is de plaats waar God in het bijzonder tot ons spreekt. Waarom bracht God Zijn volk naar de woestijn, naar de midbar? Zodat Hij tot het volk kon spreken. Hij bracht Mozes in de midbar om tot hem te spreken door de brandende doornstruik. Hij bracht Elia in de midbar om tot hem te spreken met een stille, zachte stem. Zo brengt Hij ons ook in de woestijn, opdat Hij tot ons gaat spreken.’

‘Wat is er met de woestijn dat het de plaats is van Gods spreken?’
‘Kijk om je heen,’ zei hij. ‘Wat zie je?’
‘Stenen, zand, bergen – niet veel.’
‘Precies. Daarom juist!’ zei de leraar. ‘God spreekt, maar wij horen het niet omdat we te veel afleiding om ons heen hebben. Maar in de woestijn zijn die afleidingen verdwenen. God brengt ons dus in de woestijn, zodat we Zijn stem kunnen horen. Wees dus niet bang voor de woestijn en veracht de wildernis in je leven niet. Minacht ook niet dat de afleidingen in je leven worden weggenomen. Het is beter dit proces juist te omarmen. Kom dichter bij Hem en luister naar wat Hij te zeggen heeft. Ga ernaar op zoek om Zijn stem te horen, dan zul je Hem verstaan. Want de woestijn in jouw leven is niet zomaar een woestijn – het is heilige grond, de midbar, de plaats van Zijn stem.’

OPDRACHT: Doe de afleidingen weg – de dingen die je ervan weerhouden om te luisteren. Ga de woestijn in, de midbar, en zoek naar de stem van God.

Deuteronomium 8:2-16; Psalm 46:11; Jeremia 29:12-13; Lukas 3:2

 

 

Auteur: Jonathan Cahn

Boek van Geheimenissen

www.gideonboeken.nl