‘Wij hebben de liefde van God leren kennen; daarom vertrouwen wij op die liefde, die God voor ons heeft. God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God’.

1 Johannes 4:16

Wat is jouw ‘atmosfeer’ van jouw leven? Kan dat Gods Liefde zijn? Immers in de hele bijbel vind je liefdesverklaringen van God naar jou toe.

Laten we eens kijken naar de eerste brief, geschreven door Apostel Paulus aan de Corinthiërs. Bedenk dan dat het één brief was, niet een boek met verschillende hoofdstukken. In Hoofdstuk 12 vind je de uitleg over de negen geestelijk gaven. Hoofdstuk 13 gaat over de ‘liefde’. En Hoofdstuk 14 legt uit hoe de geestelijke gaven functioneren in de gemeente.

Een interessant gegeven is dat juist het hoofdstuk ‘Liefde’ tussen de uitleg van de negen geestelijke gaven en de functie van de gaven in de gemeente aan. Ik denk dat God dit met opzet heeft gedaan. Als ambassadeur van God, gebruiken wij alle gaven die in ons zijn en horen deze gaven met de Liefde te gebruiken. Ze horen bij elkaar gaven-liefde, het is net als een huwelijk, een eenheid.

Wat is Liefde? 1 Corinthiërs 13 legt het heel mooi uit. In feite geeft Corinthiërs 13 de beste definitie over wat Liefde is. Dit hoofdstuk geeft 16 kernpunten over wat Liefde is:

De Liefde is geduldig

De Liefde is vriendelijk

De Liefde is niet jaloers

De Liefde doet niet gewichtig

De Liefde is niet trots

De Liefde kwetst niet

De Liefde is niet egoïstisch

De Liefde voelt zich niet beledigd

De Liefde neemt niemand iets kwalijk

De Liefde is niet blij met onrecht

De Liefde is blij met de waarheid

De Liefde beschermt altijd

De Liefde heeft altijd vertrouwen

De Liefde verwacht het altijd van God

De Liefde houdt stand

Aan de Liefde komt geen einde

Onvoorwaarlijke liefde is een liefde die wij maar moeilijk kunnen begrijpen. Vele mensen proberen hun hele leven lang een leven te leiden waardoor anderen hen accepteren, hun liefde proberen te winnen.

De Vader, Jezus en de Heilige Geest houden onvoorwaardelijk van jou.

Paulus zegt het volgende in Efeziërs 3:14-19: ‘Daarom kniel ik neer voor de Vader van Jezus Christus. Hij is als Vader het voorbeeld voor iedereen in de hemel en op de aarde. Dan bid ik dat Hij vanuit de rijkdom van Zijn hemelse macht en majesteit jullie geest met Zijn kracht zal vullen door de Heilige Geest. Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in Zijn liefde, net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God Zelf’.

 Johannes zegt het op deze manier in 1 Johannes 4:16:Wij hebben de liefde van God leren kennen; daarom vertrouwen wij op die liefde, die God voor ons heeft’. God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God’.

– Doe voor een moment je ogen dicht en stel je voor dat God, Zijn liefde op dit moment met je deelt; jouw hart wordt op dit moment helemaal gevuld met Zijn liefde. Zeg tegen je gedachten en gevoel, dat jij helemaal vertrouwt op de liefde van God. Ervaar en accepteer dat Zijn liefde nu in jouw leven wordt aangevuld en gaat leven. Dank u Heer, dat Uw liefde groeit in mijn leven. Amen.

Doe alles wat je doet met de liefde en vanuit de liefde van God, die Hij jou heeft gegeven.