DE SHAMAJIM EN DE ARETZ

Hij leidde me in de duisternis van de nacht naar een weidse zandvlakte. Daar gingen we op onze rug liggen en tuurden naar de sterrenhemel.

‘Het is zo uitgestrekt,’ zei de leraar, zonder zijn blik van de hemel af te wenden.
‘De hemel?’ antwoordde ik. ‘Nou en of!’
‘In het Hebreeuws is het woord voor hemel shamajim. Het woord voor aarde is aretz.

Wanneer je een Hebreeuws woord hoort dat eindigt op ‘im’ is het altijd meervoud. Dus, wat betekent dat?’

‘Dat het woord voor hemel een meervoudsvorm is… maar het woord voor aarde niet.’

‘Dat klopt. Shamajim – hemel – is meervoud, maar aretz – aarde – is dat niet. Het gaat niet alleen om de woorden, maar om wat de woorden vertegenwoordigen.’

‘En dat is…?’

‘Het aardse is enkelvoudig. Alles wat behoort bij de fysieke ruimte is eindig. Alles wat fysiek is, heeft een grens. Daarom is het ook zo dat, hoeveel je ook van de fysieke wereld in handen hebt, hoeveel aardse bezittingen je ook hebt, die je ten diepste nooit kunnen vervullen of compleet maken.’

‘Omdat het begrensd is,’ zei ik, ‘het is eindig.’
‘En dus is een leven dat gericht is op het fysieke…’
’Een leven vol beperkingen.’
‘Maar als je alle fysieke, aardse zaken uit je hart bant…’
‘Dan ontdoe je jezelf van die beperkingen.’
‘Dus zijn de dingen van de aarde eindig,’ zei hij, ‘maar de dingen van de hemel zijn oneindig. Het fysieke is beperkt, maar het geestelijke is onbeperkt. Alleen het geestelijke, het oneindige, kan het hart vervullen.’

‘Maar hoe kan iemand zich onttrekken aan het leven in de aardse sferen?’

‘Dat kan niet,’ zei de leraar. ‘Je kunt niet ontsnappen aan het leven in de aardse sferen, maar je hoeft niet te leven van de aardse sferen. Je moet je zien te redden met dit aardse bestaan, maar je hoeft er je hart niet mee te vullen. Richt je hart op hemelse zaken. Vul je hart met geestelijke dingen. Want het hemelse is shamajim, en shamajim heeft geen grenzen of beperkingen. Daarom is een hart dat gevuld is met het geestelijke en dat wat hemels is…’

‘Onbeperkt en oneindig.’

OPDRACHT: Wat zijn jouw bezittingen? Laat deze vandaag los. Bevrijd je hart van aardse zaken en vul het met geestelijke en hemelse zaken.

Jesaja 55:9; Filippenzen 4:8-9

 

 

Auteur: Jonathan Cahn

Boek van Geheimenissen

www.gideonboeken.nl