Waarom Daniël vasten in de eerste 3 weken van januari? Eén van de meest krachtige opdrachten van God aan ons, vind je in Matteus 6:33:

“Zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden” (NBG)

God zegt; ‘First things first’! Zoek Mij, zoek mijn Aangezicht, praat met Mij!!

God eerst! Dat is de Koninklijke prioriteit die God stelt. Het is een opdracht van God. Wanneer we onze prioriteiten niet op een rijtje hebben, raken we in verwarring. Verwarring komt van de duisternis, het is niet van God. Steeds wanneer je jezelf toestaat om je prioriteiten te laten lopen zet je de deur open voor chaos in je leven. Er rust een zegen op je wanneer je God prioriteit geeft.

Zo is dat ook met het vasten in het begin van het nieuwe jaar. Je bereidt je voor op wat er gaat komen, voor de rest van het jaar.

Vasten in januari is net als het bidden in de ochtend, waarin je vraagt om naar de wil van God te leven gedurende de hele dag. Wanneer we God vooraan zetten in ons leven, in ons gezin, in ons werk – in alles -, dan zal Hij ons zegenen en het goede in al die gebieden vermenigvuldigen. Als we bidden en God zoeken en Hem het eerste en het beste aan het begin van het jaar geven, dan zal Hij dat offer eren en ons hele jaar zegenen!

Ben je er klaar voor om het eerste deel van je jaar aan God te geven? Ben je er klaar voor om een ultiem leven met de zegen en volheid van Zijn aanwezigheid te ontvangen? Het maakt niet uit waar je vandaag bent of in welke situatie, de God die ik dien heeft een verbazingwekkend leven voor je in petto.

Niets is onmogelijk met God! Het gaat er om dat je Zijn aanwezigheid in je leven voorrang geeft. Elk moment is de “juiste tijd” om te bidden, maar de eerste uren van de dag zijn zo belangrijk. Geef het eerste deel van je dag aan God. Wanneer je ’s ochtends wakker wordt, zoek Hem dan, deel je eerste gedachten met Hem, lees zijn Woord en bidt. Praat met Hem op het eerste moment van de dag, voordat je iets anders doet. Kom tot Hem met je behoeften en verlangens over je familie, je carrière, je financiële zorgen. je zegeningen, en spreek Zijn woord uit over elke situatie die dat nodig heeft. En je zult zien hoe God werkzaam wordt in jouw leven, in al deze situaties.

David zei in de Psalmen, ‘Sla acht op mijn hulpgeroep, O mijn Koning en mijn God, want tot U richt ik mijn gebed. Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit’ (Psalm 5:3,5:4 NIV)