U, Heer, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe. Heer, wij verklaren dat U het koningschap en de heerschappij van Nederland bezit. (1 Kron. 29:11).

Onder Uw autoriteit (Jes. 61): Wij verklaren dat Nederland volledig eens is met het doel dat U heeft voor ons land. 

Wij verklaren dat Nederland dezelfde agenda heeft die overeenkomt met Uw wil en Uw agenda. Daarom plaatsen wij Nederland onder Uw heerschappij, dat Uw wil wordt gedaan. Dank U Heer, dat uw Heilige Geest altijd onze Nederlandse regering zal leiden. Zo, dat Uw gerechtigheid en Uw waarheid zichtbaar zullen worden in de Nederlandse wetten. Dat Nederland een land is waarin een ieder herkent dat de waarheid en de liefde van God regeert.

Wij verklaren dat het seizoen van socialisme voorbij is en het seizoen van Gods vrijheid en Zijn gerechtigheid is gekomen en plaats heeft gevonden in Nederland. Wij verbreken elke band die Nederland wil roven van zijn bestemming in het koninkrijk van God.

Wij verklaren dat Nederland is genezen van haar diepe wonden die zij heeft opgelopen in haar geschiedenis. (Ps. 147:3). We Proclameren dat dit het seizoen is dat U de gebeden van onze voorouders beantwoordt. In de naam van Jezus, openen wij de bronnen van Opwekking in Nederland.

Wij verklaren dat Uw geest van Redding, genezing en Uw glorie door onze straten stromen. Want wij, Nederlanders, verklaren dat dit het seizoen is van Gods oogst in Nederland. 

Wij verklaren, Uw Aanwezigheid in onze koningshuis, regering, provincies, rechtbanken, openbare gebouwen, ziekenhuizen, scholen, kerken en in onze gezinnen.

U zegt in Uw woord dat het gebed van een rechtvaardige krachtig is en zijn uitwerking niet mist (Jacobus 5:10). Wij prijzen Uw naam, want Nederland is in Uw hart en Uw hand is op ons. Wij zegenen dit gebed met het bloed van Jezus.

Amen                                                                            www.danielvasten.nl