Wat heb jij het meest nodig vandaag? Is het wijsheid, kracht, genezing, misschien wel bescherming, of wil je groeien in je relatie met God? In de Bijbel lees je dat mannen en vrouwen met dezelfde problemen of verlangens die jij en ik hebben, God gingen zoeken. Zij deden dit door middel van vasten en gebed.

Vasten helpt je om je lichaam, je ziel en geest te onderwerpen aan de Heilige Geest. Je helemaal te focussen op God. Niet meer jouw agenda, maar jouw agenda afstemmen op die van God. Niet meer ‘ik’ maar ‘Hij’.

Romeinen 12:1 zegt dit; ‘God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeders en zusters, om jezelf aan God te geven’. Geef jezelf aan God, Hij die jou gemaakt heeft en enorm veel van je houdt.

Als je aan het vasten bent, dan breng je eigenlijk je ziel (wil, emoties, gedachten, je ‘ik’) en je lichaam onder de tegenwoordigheid van God.

Als je God laat werken in je leven, dan zal Hij beginnen met elementen die niet in je leven thuis horen weg te halen. Hij gaat je genezen op de plekken waar je dat nodig hebt. Je zult ervaren dat je meer onderscheidingsvermogen en gevoeligheid gaat krijgen van de aanwezigheid van God. De liefde van God groeit in je.

Vele mannen en vrouwen uit de bijbel, zochten Gods aangezicht door gebed en vasten, gedurende verschillende perioden in hun leven… ook jij kunt dit gaan doen. Vasten en bidden verandert je leven.

Daniel’s beslissing om niet te meer eten was een uiterlijk symbool van zijn innerlijke toewijding aan God.

Laat deze 21 dagen een weerspiegeling zijn van het verlangen dat jij hebt naar de aanwezigheid van God in jouw leven.