‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt’

– Jacobus 5:16b –

Vurig, toegewijd, vol met overgave en passie zijn jouw gebeden. Maar ineens of geleidelijk kun je je toewijding, je passie in gebed kwijtraken of je stopt met bidden voor bepaalde dingen omdat je er geen ‘hart’ meer voor hebt. Je ziet geen resultaat, je krijgt geen antwoord, je geeft op.

Weet dat God je altijd uitnodigt om door te gaan met bidden. Blijf op Hem vertrouwen, Hij geeft antwoord op Zijn moment.

In Mattheus 7:7-11 staat: ‘Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, die zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden’.

In het Oude Testament zie je dat de profeet Elia, toegewijd – intens -gepassioneerd gebedsleven had. Het was zijn levensstijl.

Hij was getuige van vele ongelooflijke wonderen die het resultaat waren van zijn gebed. In 1 Koningen 17:17-24 lees je over een vrouw wiens enige zoon ziek werd en stierf. Toen Elia dit nieuws hoorde, ondernam hij snel actie en deed wat hij het beste kon en dat was: vurig God aanroepen.

Elia geloofde volledig dat God de jongen weer tot leven kon brengen en hij sprak met God. Hij bad vurig, herhaaldelijk en hij was niet van plan om op te geven. In vers 22 lees je: “De Heer verhoorde Elia’s smeekbede; de levensadem keerde terug in de borst van het kind, en het leefde weer.

God verhoorde Elia’s gebed vanwege zijn volharding en toewijding.

God hoort jouw gebeden, Hij hoort ook jouw stem. Net zo goed als bij de profeet Elia zal Hij je antwoorden op Zijn perfecte moment. Wees niet ontmoedigd als je antwoord niet precies is wat je verwacht, of dat het volgens jou niet op tijd komt. Maar blijf volhardend bidden, vol met passie en toewijding, vertrouw dat je antwoord gaat komen op Gods perfecte moment.

Je anderhalve week vasten is voorbij; besluit voor jezelf om vurig te blijven bidden voor de belangrijkste punten in je leven. Vertrouw op God voor een antwoord. Gebruik je notitieboek om al je gedachten, gebeden en inspiratie uit deze periode op te schrijven. Je zal verbaasd staan, als je het later terug leest, wat je allemaal hebt geschreven en wat God allemaal heeft gedaan.

Laat gebed een levensstijl voor je worden!