‘Maar de Helper, de Heilige Geest, die de Vader in Mijn naam zal zenden, Hij zal u alle dingen leren, en alle dingen die Ik u heb gezegd in uw herinnering brengen’

-Johannes 14:26-

Hoe zit het met jouw geheugen?

Ben je goed in het onthouden van verjaardagen, huwelijksjubilea, de namen van de familie van je schoonfamilie? Een andere vraag: hoe zit het met het woord van God, ben je goed in het onthouden van verzen uit de Bijbel?

Jezus beloofde zijn discipelen dat Hij de Heilige Geest zou zenden om hen te helpen herinneren aan Zijn woorden. Die belofte was voor alle discipelen en die belofte geldt nog steeds voor ons nu – mensen zoals jij en ik!

De woorden van Jezus in ons hart planten is belangrijk zodat de Heilige Geest ons kan helpen en ons eraan kan laten herinneren wanneer wij woorden van Jezus nodig hebben in ons leven maar ook als ons denken niet overeenkomt met het woord van God (Psalm 119: 11).

Sommige mensen schijnen te denken dat de Heilige Geest een soort toverstaf is die in de hoek van onze geest staat en ons te allen tijde helpt. We verwachten op een of andere manier dat Hij ons toch het juiste antwoord in ons oor fluistert.

Maar als wij nooit de moeite hebben genomen om bijbelverzen te leren of te gebruiken, dan kan zelfs de Heilige Geest kan ons niet helpen.

Jezus vertelt ons dat de Heilige Geest zou worden gezonden om ons alle dingen te onderwijzen en ons dan zou helpen herinneren wat er was geleerd.

Nu weet ik niets over jou, maar mijn geheugen heeft hulp nodig. Het spreekt vanzelf dat ik steeds de Hemelse hulp nodig heb om de dingen van God te doen, om te kunnen werken vanuit het Koninkrijk van God. Maar ik moet dan wel de geestelijke waarheden van God leren, bestuderen en er aan werken om het te onthouden. Alleen dan zal mijn hemelse Helper kunnen helpen bij het in herinnering brengen van al die verborgen schatten aan wijsheid die in de kluis van mijn hart liggen.

Dus mijn vraag is: Hoe is het met jouw geheugen? Kan de Heilige Geest je helpen? Heb je genoeg ‘schatten’ in je hart die Hij kan gebruiken om jou in elke situatie van je leven te helpen, onderwijzen en je te leiden?