‘Maar van een vriendelijk woord wordt een mens blij’

– Spreuken 12:25b –

 

Waarom vinden we het gemakkelijker om een criticus te zijn dan een cheerleader?

Het is makkelijk om iemands op zijn fouten te wijzen. De tekortkoming van een ander aan het licht brengen kan je een supergevoel geven – van ik ben of weet het beter. Soms geven wij ook kritiek omdat wij zelf verwondingen in ons hart meedragen, of wij worstelen met onopgeloste kwesties. En door iemand te bekritiseren voelen wij ons beter en voelen onze eigen tekortkomingen of pijn niet. Negatieve woorden brengen angst in het hart van de mens, hetgeen een ziekte kan veroorzaken. Maar een goed woord maakt het hart blij.

Ben jij ook Gods Cheerleader?

Om een cheerleader van God te zijn is het belangrijk dat je de manier van je denken verandert en op één lijn komt met het woord van God. Want als je vol bent van Gods liefde, is het makkelijker om mensen te bemoedigen, want je hebt immers liefde in overvloed bij je en dat deelt makkelijker uit.

Wees iemand die mensen aanmoedigt, maak complimentjes. Het hoeft niet altijd ‘geestelijk’ te zijn. ‘Wat zie je er leuk uit’, ‘goed gedaan’, ‘fijn dat je op tijd bent’, ‘dat heb je goed gedaan’ is niet moeilijk om te zeggen. Het grappige is dat wij deze dingen juist wel vaak denken, maar eigenlijk niet uitspreken.

Luister ook naar mensen; ook al is goed luisteren niet gemakkelijk, maar wel waardevol voor die ander. Een hartelijk woord beurt een persoon altijd op.

Maar denk ook eens aan het sturen van een kaartje met bemoedigende woorden; ja lekker ouderwets, zo’n kaartje, maar wel waardevol. Wees een cheerleader voor de mensen om je heen!

Bid: Vader – Laat de woorden van mijn mond, Uw taal van liefde en bemoediging zijn. Heilige Geest, leid en help mij positieve woorden te uiten in elke situatie. Maak me gevoelig voor wat een ander nodig heeft. En geef me inspiratie om iets voor de ander te betekenen. Uw woorden zijn mijn woorden. Laat me vandaag voor iemand een cheerleader zijn. Amen.