‘Ik zal U loven, o Heer, met mijn hele hart; Ik zal al Uw wonderbare werken laten zien. Ik zal blij zijn en me in U verheugen: ik zal Uw naam loven, o Allerhoogste. Wanneer mijn vijanden worden teruggestuurd, zullen ze vallen en omkomen bij Uw aanwezigheid’

– Psalm 9:1-3 –

 

Vreugde en lof geven samen kracht in je geest, ziel en lichaam.

Psalm 22:3 zegt dat God onze lofzangen troont. Wanneer Gods aanwezigheid in ons midden begint te komen, vallen onze vijanden terug. Ze kunnen de aanwezigheid van God niet uitstaan.

Psalm 68:1-3 zegt: ‘God staat op, zijn vijanden stuiven uiteen, zijn haters vluchten als Hij verschijnt. U verdrijft ze zoals wind de rook verdrijft. Zoals was smelt bij het vuur, zo vergaan de zondaars als God verschijnt. Maar de rechtvaardigen verblijven zich, zij juichen als God verschijnt, uitgelaten van vreugde’.

Dat is kracht! Wanneer Gods volk opstaat in lofprijzing en aanbidding en de overwinningen van God viert, worden haar vijanden verstrooid.

Geen wonder dat Satan zo hard zijn best heeft gedaan om Gods volk stil te laten zitten. Geen wonder dat hij ons heeft verbonden met tradities die ons leerden achterover te leunen in ‘waardige’ stilte. Voor de meesten van ons hebben onze tradities ons geleerd om niet de dingen te doen die de Bijbel zegt dat we moeten doen als we aanbidden en prijzen.

Maar de tijd van de traditie is voorbij. Ik zeg je, wanneer de Geest begint te bewegen, zal tegenwerking wegvluchten. De Bijbel zegt: “En zij… zullen zijn als een sterke man, en hun hart zal zich verblijden als door wijn…” (Zacharia 10:7).

Je weet wat er gebeurt als mensen wijn drinken – ze verliezen hun remmingen! Dat is wat er gebeurde met de discipelen op de Pinksterdag. Ze hadden zich maar een paar dagen daarvoor nog verstopt, maar toen de Heilige Geest over hen kwam, waren ze plotseling zo wild op straat dat iedereen dacht dat ze gedronken hadden.

Wat God als ‘waardig’ beschouwt en wat jij als waardig beschouwt, zijn twee verschillende dingen. God wil dat je vrij bent. Hij wil niet dat je gebonden bent aan tradities of bang bent voor wat andere mensen zouden kunnen denken.

Hij wil dat je vrij bent om te lachen. Hij wil dat je vrij bent om te springen, te prijzen en te zingen. Hij wil dat je bent om je te verheugen. Hij wil dat je zo vrij bent dat andere mensen het niet zullen begrijpen – maar ook naar dezelfde vrijheid die jij hebt ontvangen gaan verlangen!

Dus zing, dans en voel je vrij, want Hij heeft je zo lief….. (Johannes 3:16).

 

 

  • Prent het Woord van God in je hart: ‘Ik zal U loven, o Heer, met mijn hele hart; Ik zal al Uw wonderbare werken laten zien. Ik zal blij zijn en me in U verheugen: ik zal Uw naam loven, o Allerhoogste. Wanneer mijn vijanden worden teruggestuurd, zullen ze vallen en omkomen bij Uw aanwezigheid’ (Psalm 9:1-3
  • En lees Psalm 68