‘Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen’

– Jacobus 1:6 –

Wat verwacht je als je bidt? Wanneer je bidt met een serieuze verwachting, dan verwacht je ook dat je gebed wordt verhoord.

Een vurig gebed van een rechtvaardig mens produceert krachtige resultaten en de meest vurige gebeden komen voort uit het feit dat we erkennen dat we God nodig hebben. Natuurlijk heb je de neiging om wat te twijfelen als je bidt voor een situatie die in jouw ogen onmogelijk is, maar weet dat bij God niets onmogelijk is.

Als je weet welke beloften God jou heeft gegeven, en je begrijpt Gods karakter, dan kan je zeker met vertrouwen bidden en erop vertrouwen dat God het antwoord heeft.

Jacobus herinnert ons eraan dat geloof en twijfelen eigenlijk tegenstrijdig is. Eigenlijk zegt Jacobus: aarzel niet, heb vertrouwen – wees onwankelbaar in je geloof. Weet dat de liefde van God voor jou nooit zal wankelen. Je kunt Hem altijd volledig vertrouwen, in ieder situatie van je leven.