GOD KUSSEN

Er was een bijeenkomst in de open tent van de school. We hadden een tijd van aanbidding en lofprijzing, en we zaten net buiten de tent te luisteren.

‘Waar denk jij aan,’ vroeg de leraar, ‘als je het woord ‘aanbidding’ hoort?’
‘Zingen, gezangen, gebeden, woorden van lofprijzing…’
‘Dat zijn uiterlijke vormen van aanbidding,’ zei hij. Dat is hoe aanbidding tot uiting komt.

Maar wat is het hart van aanbidding?’
‘Dat weet ik niet.’
‘Aanbidding is een geheimenis. Er is een definitie van, gebaseerd op een tekst in de Schriften van het Nieuwe Verbond, en het komt alleen maar voor in het Grieks. Het is het woord proskuneo. En weet je wat dat betekent?’

Ik had geen idee.

‘Het betekent ‘kussen’. Echte aanbidding,’ zei de leraar, ‘is kussen. Wat openbaart deze definitie? Wat is een kus? Een kus is de meest intieme daad. Daarom hoort aanbidding ook een van de meest intieme dingen te zijn die je kunt ervaren.’

‘God aanbidden betekent dus God kussen?’

‘In de geestelijke wereld, ja. Je kust God vanuit je hart, vanuit het diepste van je binnenste. En wanneer je kust, doe je dat niet omdat je daartoe verplicht wordt. Je doet het vrijwillig vanuit je hart, omdat je dit zelf wilt.’

‘Dus echte aanbidding doe je nooit uit dwang, maar vrijwillig vanuit de overvloed van je hart.’

‘En waarom kust iemand?’
‘Uit vreugde.’
‘Dat klopt,’, zei hij. ‘Een kus is een uiting van vreugde. En kussen maakt je blij. Dus is echte aanbidding een uiting van vreugde. Je aanbidt God vanuit vreugde. Je vreugde wordt aanbidding en je aanbidding wordt vreugde.’

‘Leraar,’ zei ik, ‘we hebben het meest voor de hand liggende nog niet genoemd.’ ‘Dat is…?’
‘Je kust iemand uit liefde,’ zei ik. ‘Een kus is een uiting van liefde.’
‘Dat is juist. Dus wat is echte aanbidding?’

‘Aanbidding is een daad van liefde.’

‘Ja,’ zei de leraar, ‘zo eenvoudig is het: het is de meest intieme daad van liefde en vreugde. Aanbidding is eenvoudig God kussen uit vreugde en liefde.’

OPDRACHT: Kom vandaag dicht bij God in aanbidding, in liefde, in vreugde, in de diepste vorm van intimiteit. Leer het geheim van God kussen.

Psalm 42:8-9; Hooglied 1:2; Johannes 4:24

 

 

Auteur: Jonathan Cahn

Boek van Geheimenissen

www.gideonboeken.nl